Psalm 141

Ilse Pelem

Sections

Downloads

Vir Sang: ‘n PDF-dokument wat ’n melodielyn en lirieke bevat. In sommige gevalle bevat die dokument ook akkoorde.

Vir Begeleiding: ‘n PDF-dokument wat meerstemmige begeleiding vir orrel en/of klavier bevat. In sommige gevalle bevat hierdie dokument ook die lirieke van die lied.

Opname: Opname van van die lied, beskikbaar as mp3-lêer.

Aanbieding: ‘n Powerpoint aanbieding van die lied se lirieke.

Lirieke

1. Kom gou! Na U, o Here, roep ek
en neem dit as 'n offer aan,
'n wierookoffer, of van graan,
as ek my hande na U uitstrek.

2. Heer, wil U oor my woorde waghou,
Oor wat ek sê en wat ek praat,
wil my gedagtes van die kwaad
en van verkeerde dinge weghou.

3. Wie onreg doen en ander sonde,
hou, Here, my van hulle weg,
ver weg van hulle feesgereg,
die lekkernye van hul monde.

4. Laat die opregte my teregwys,
laat hy in liefde my kasty;
maar goddeloses word vermy,
hoe gasvry ook, ek sal hul wegwys.

5. Ek bid aanhoudend teen die boosheid,
die kwaad en onreg wat hul stig:
Heer, my gebede word gerig
voortdurend teen die goddeloosheid.

6. As hulle leiers van 'n krans stort,
"Dis goed", so sal hul my hoor sê;
laat hulle bene oral lê
soos kluite waar 'n land geploeg word.

7. O Heer, op U rig ek my oë
my skuiling - ek, u eiendom.
Wil dat ek kwyn, o Heer, voorkom;
behou my deur u mededoë.

8. Die wat 'n strik vir my gestel het,
laat hulle self daaronder ly;
laat kom my ongedeerd verby,
vang hulle in hul eie vangnet.

Geskiedenis