Psalm 140

Sections

Lirieke

1. Beveilig my teen die geweld
van mense ingestel op kwaad.
Op vyandskap is hul gesteld
met tonge wat venynig praat.

2. Hou U my uit die mag en plan
van goddelose mense, Heer,
wat strikke voor my voete span;
laat hul nie oor my triomfeer.

3. U is my God en my verweer.
Heer, luister na my smeekgebed.
Aan U behoort ek, God, my Heer,
U het die krag om my te red.

4. Die mense wat my dreig, o Heer,
teen U wil hulle hul verhef.
Voorsien daarin 'n ommekeer:
laat hulle planne hulle tref.

5. Gooi hulle in 'n donker put,
werp kole gloeiend op hul neer.
Laat hulle daar lÍ, onbeskut.
Roei uit die skindertonge, Heer.

6. Aan armes word u reg bewys,
aan swakkes word u reg getoon.
Die wat opreg is, sal U prys
en in u huis, daar sal hul woon.

Geskiedenis