Psalm 139b

Sections

Lirieke

1. O, Here, U ken my volkome
U sien tot in my wesensgrond.
U toets my hart, lees my gedagte
voor daar 'n woord kom uit my mond.
Waar ek my ook al wend of keer,
U is voortdurend by my, Heer.

2. Kon ek op vlerke my begewe
na uiterstes van die heelal,
ek sal U teëkom in die sfere,
ook in die diepste aardse dal.
Die donker hou vir U niks dig:
dis soos die dag en stralend lig.

3. Ook was ek nooit vir U verborge,
maar altyd voor U oop en bloot:
U het my meesterlik geskape
in die geheime moederskoot.
U sluit vanaf my vrugbegin
my met u troue liefde in.

4. Bekend is U met al my tye
van voor my eerste daeraad.
Slegs U bepaal my aantal jare,
die afsny van my lewensdraad.
O, u gedagtes is soos sand,
ontelbaar vir my klein verstand.

5. Verblind tog dan met al u luister
die dwase wat U nie wil dien,
maar hou my uit die sondeduister
deur altyd dwarsdeur my te sien:
Met u nabyheid steeds omgeef,
deurgrond my hart, Heer, leer my leef.

Geskiedenis