Psalm 139a

Ilse Pelem

Sections

Downloads

Vir Sang: ‘n PDF-dokument wat ’n melodielyn en lirieke bevat. In sommige gevalle bevat die dokument ook akkoorde.

Vir Begeleiding: ‘n PDF-dokument wat meerstemmige begeleiding vir orrel en/of klavier bevat. In sommige gevalle bevat hierdie dokument ook die lirieke van die lied.

Opname: Opname van van die lied, beskikbaar as mp3-lêer.

Aanbieding: ‘n Powerpoint aanbieding van die lied se lirieke.

Lirieke

1. Here, U sien dwarsdeur my
en U ken my deur en deur,
waar ek gaan of waar ek bly;
U weet alles reeds vooruit
lank nog voor dit kan gebeur
en ek dink dis my besluit.

2. Of ek opstaan, of ek sit,
voor die vorming van my plan,
voor ek iets doen, weet U dit;
voor dit nog in taal bestaan,
weet U alles reeds daarvan,
het U wat ek wil, verstaan.

3. U omsluit my heeltemal;
dit gaan ver bo my begrip.
U besit my gans en al.
Waar ek gaan, U bly by my.
Niks van my sal U ontglip.
Dit, o Heer, oorweldig my.

4. Waar, God, kan ek U ontvlug -
waar ek gaan of waar ek kom,
hoog op in die hemellug,
diep af in die doderyk,
niks van my sal U ontkom,
nêrens kan ek U ontwyk.

5. Of ek na die ooste vaar,
of ek in die weste bly,
naby, ver, ek vind U daar.
Waar ook al, in watter land,
waar ek gaan, word ek gelei
deur u vaste regterhand.

6. Kan die donker my versteek?
Kan dit my voor U bedek?
U kan oral lig laat breek;
U deurstraal die duisternis
en deursoek my wegkruipplek
totdat niks verborge is.

7. In my donker diep ontstaan
het ek in u oog geleef -
daar was U oor my begaan.
Daar, tot my verwondering,
is ek aanmekaargeweef.
Lof wil ek U daarvoor bring.

8. Van verwondering vervul,
dink ek aan my vrugbestaan
in die moederskoot verhul.
Al die bene van my lyf,
elke dag van my bestaan,
het U toe reeds opgeskryf.

9. U gedagtes maak my stom.
Soos die sand, so ongetel,
is hul in hul volle som.
Wat van U kan ek nog noem?
As ek ophou met vertel,
het ek steeds met U te doen.

10. As U tog maar uit wou roei
wie U haat en teen U is
en met slegtheid hul bemoei.
Hy wat opstand teen U stook,
elkeen wat u eer betwis,
Here, is my vyand ook.

11. U wat dwarsdeur my kan kyk,
sien in my die onrus raak:
keer dat Èk van U af wyk.
Bly altyd oor my begaan;
Here, bly tog oor my waak,
U wat my vooruit verstaan.

Geskiedenis