Psalm 135

Ilse Pelem

Sections

Downloads

Vir Sang: ‘n PDF-dokument wat ’n melodielyn en lirieke bevat. In sommige gevalle bevat die dokument ook akkoorde.

Vir Begeleiding: ‘n PDF-dokument wat meerstemmige begeleiding vir orrel en/of klavier bevat. In sommige gevalle bevat hierdie dokument ook die lirieke van die lied.

Opname: Opname van van die lied, beskikbaar as mp3-lêer.

Aanbieding: ‘n Powerpoint aanbieding van die lied se lirieke.

Lirieke

1. Prys die Here, prys sy Naam,
tempeldienaars van die Heer.
Dis wat elke kneg betaam.
Hy is goed, bewys Hom eer.
Lieflik is die Heer se Naam.
Al sy dienaars prys Hom saam.

2. Jakob is sy eiendom,
uitverkies as sy besit.
Israel behoort aan Hom
Hom wat hul as God aanbid.
Naas Hom is geen God soos Hy
wie se grootheid ek bely.

3. Wat Hy wil, dit sal geskied,
alles volg sy wil gedwee
wat Hy hul ook al gebied,
hemel, aarde en die see.
Wind en wolke gaan Hy haal;
vir die reën die weerligstraal.

4. Van die farao bevry,
het die Here ons laat gaan.
Veilig het Hy ons gelei;
baie nasies is verslaan.
Hulle land is ons geskenk.
Laat ons dan sy Naam gedenk.

5. Here, U is altyd daar,
oor ons saak voer U gesag.
U het ons as volk bewaar
van geslag tot nageslag.
U doen, Here aan ons reg,
U ontferm U oor u kneg.

6. Wat die nasies het, is stom,
blind en doof en van metaal.
Werk wat uit hul hande kom,
dÌt sal nie kan asemhaal.
Hy wat so 'n afgod vrees,
hy sal soos sy maaksel wees.

7. Daardie ore, kan hul hoor?
Daardie neus daar, kan dit ruik?
Voete het hy, maar waarvoor?
Kan hy daardie hand gebruik?
Soos die beeld deur hom gehou,
word hy wat die god vertrou.

8. Loof God, elke Israeliet;
Hy het na ons omgesien.
Loof Hom, priester en Leviet,
almal wat die Here dien.
Laat daar lof uit Sion kom;
prys Hom in sy heiligdom.

Geskiedenis