Psalm 134

Sections

Lirieke

1. Kom prys die Here, prys sy Naam,
die wat Hom dien, kom loof Hom saam;
hef snags die hande op na Hom
en prys Hom in sy heiligdom.

2. Jy kan van Hom, wat als vermag,
uit Sion ryke seën verwag.
Jy kan altyd op Hom vertrou -
uit Sion seën die Here jou.

Geskiedenis