Psalm 133b

Sections

Lirieke

Hoe goed is dit
as broers in vrede saamwoon -
soos salwingsolie van Aäron afstroom,
oor hoof en baard tot by sy soom.
Dit is soos dou,
die dou van Hermonsberg,
wat daal op Sion, soos 'n sagte reën
waar broers so leef, gee God sy seën.

Geskiedenis