Psalm 132

Ilse Pelem

Sections

Downloads

Vir Sang: ‘n PDF-dokument wat ’n melodielyn en lirieke bevat. In sommige gevalle bevat die dokument ook akkoorde.

Vir Begeleiding: ‘n PDF-dokument wat meerstemmige begeleiding vir orrel en/of klavier bevat. In sommige gevalle bevat hierdie dokument ook die lirieke van die lied.

Opname: Opname van van die lied, beskikbaar as mp3-lêer.

Aanbieding: ‘n Powerpoint aanbieding van die lied se lirieke.

Lirieke

1. Dink, Heer, aan Dawid, dink daaraan
Hy het so baie deurgestaan.
Hy het voor U 'n eed gesweer
ter wille van u Naam se eer:

2. "Geen slaap of sluimer gun ek my
voor ek 'n plek vir Hom berei,
'n woning, 'n verblyf vir Hom,
eers d·n sal ek tot rus kan kom."

3. Die ark, gehaal bo uit Jaär
ons sal dit in Gods huis bewaar.
Kom laat ons waar die Here woon
aanbiddend neerbuig voor sy troon.

4. Trek op na waar u rusplek wag;
neem saam die ark, Heer, van u krag.
Heer, laat u priesters triomfeer,
u troue dienaars jubileer.

5. Verstoot nie u gesalfde, Heer,
ter wille van u eed gesweer.
Ek weet U sal U wel getrou
aan u verbond met Dawid hou:

6. "Jou eie seun, jou eie kind,
voer n· jou koningskap bewind.
Jou nageslag sal bly regeer,
as hulle hou by wat Ek leer".

7. 'n Huis is Sion vir die Heer.
Hy het dit self verordineer:
"Ek seën hom, Ek sorg vir hom,
Ek sien ook na sy armes om."

8. "Sy priesters sal daar triomfeer,
my troue dienaars jubileer.
Daar vestig Ek sy koninkryk,
die vyand sal ontkrag toekyk."

Geskiedenis