Psalm 130a

Sections

Lirieke

1. Uit dieptes van die duister
roep ek U smekend aan;
as U vergewend luister,
net dan kan ek bestaan.
U wat my sonde uitwis,
my in die afgrond sien,
U skenk aan my vergifnis
sodat ek U kan dien.

2. So wag ek op die Here
- Hy wat sy woord sal hou -
soos wagters op die môre,
omdat ek Hom vertrou.
Op Hom wat so getrou is,
wag, Israel, ja wag!
Verlossing en vergifnis
kan Hy alleen vermag.

Geskiedenis