Psalm 13

Sections

Lirieke

1. Hoe lank gaan U, o Here, my vergeet?
Ek vra of U van my nog weet.
Hoe lank gaan U van my af weg bly kyk?
Moet al my dae kommervol verstryk?
Moet ek my planne self berei?
Hoe lank sal ek nog van die vyand ly?

2. Hoor na my smeking, Here, antwoord my
en kom my van die dood bevry.
Wek my weer op en sien my, God weer raak.
Wil my opnuut weer lewenskragtig maak.
Want anders sal die vyand juig
en van my sê: hy het voor my gebuig.

3. U, wat die God van liefde is en trou,
ek weet U sal my bly onthou.
Ek wil van my geloof in u getuig.
Ek sal oor u verlossingsdade juig,
omdat U uitkoms gee, o Heer,
en om u goedheid, God, wil ek U eer.

Geskiedenis