Psalm 128

Sections

Lirieke

1. Geseënd hy wat handel
soos God wil en Hom vrees.
Wie op Sy weë wandel,
hy sal gelukkig wees.
Jy word gevoed met goedheid,
jy wat die Here dien;
die opbrengs van jou arbeid,
dÌt sal jou oë sien.

2. Net soos 'n wynstok, vrugbaar,
is in jou huis jou vrou;
soos jong olywe staan daar
jou kinders rondom jou.
So sal jou huis in bloei staan,
jy wat die Here dien.
Mag dit met jou so goed gaan
dat jy jou kindskind sien.

3. Dit alles wat jou deel word,
is God se gunsbetoon.
Mag Hy sy seën dan uitstort
uit Sion waar Hy woon.
Mag jy dan ook belewe
hoe bloei Jerusalem,
hoe vrede hom omgewe
vir Israel bestem.

Geskiedenis