Psalm 123

Ilse Pelem

Sections

Downloads

Vir Sang: ‘n PDF-dokument wat ’n melodielyn en lirieke bevat. In sommige gevalle bevat die dokument ook akkoorde.

Vir Begeleiding: ‘n PDF-dokument wat meerstemmige begeleiding vir orrel en/of klavier bevat. In sommige gevalle bevat hierdie dokument ook die lirieke van die lied.

Opname: Opname van van die lied, beskikbaar as mp3-lêer.

Aanbieding: ‘n Powerpoint aanbieding van die lied se lirieke.

Lirieke

1. U, Here, heerser in die hemel hoog;
Op U rig ek my oog.
Hoor ons dan aan en
wees vir ons toeganklik.
Ons is van U afhanklik.
Ons ken ons swakheid en ons onvermoë
en pleitend is ons oë.
So sien ons vir ontferming op na Hom
van wie ons hulp af kom.

2. Ons sien vir u ontferming op na U
ons is vir smaad al sku.
Wees ons genadig,
Heer, wees ons genadig
ons is van spot versadig.
Vir ons was daar veragting
in 'n oorvloed
van mense in hul oormoed.
Meer as genoeg het ons gehad, o God,
van trotsaards wat ons spot.

Geskiedenis