Psalm 116

Sections

Lirieke

1. God het ek lief, omdat Hy my verhoor.
Ek was beangs; Hy het na my geluister.
Toe ek Hom roep vanuit die dood se duister.
"Heer, red my tog"; het Hy my stem gehoor.

2. God is genadig, Hy hoor my gebed.
Aan hulpeloses bied Hy sy ontferming.
Die magtelose vind by Hom beskerming.
Hy is regverdig, Hy het my gered.

3. Waar U my trane nou beëindig het,
moet ek my in u goeie guns verlustig.
Ek moet nou onbekommerd wees en rustig.
Van dood en struikeling is ek gered.

4. Ek het in U steeds my geloof behou,
selfs toe my moed en krag my wou begewe.
Sodat ek U kan dien, kon ek bly lewe.
Op U alleen, o God, kon ek vertrou.

5. Van God se redding wil ek nou getuig.
Wat bied ek Hom vir al sy wonderdade?
Ek roem Hom voor sy volk vir sy genade.
Ek sal my offers bring en voor Hom buig.

6. Ek sal getrou U met my lewe dien.
Ons dood sien U as geen geringe saak nie
Het U, o Heer, my dan nie vrygemaak nie?
Juis in my nood het U my raakgesien.

7. Voor almal sal ek Hom my dank bewys.
Ek sal voor God my hou by my beloftes,
en ek betaal Hom altyd my geloftes.
Daar in sy huis sal ek die Here prys.

Geskiedenis