Psalm 115

Sections

Lirieke

1. Nie aan ons nie, Here, nee,
nie vir ons nie is die eer.
Alle eer word U gegee;
kom u Naam toe, God, ons Heer,
U die God van egte trou,
wat ons vas in liefde hou.

2. Hy wat in die hemel troon,
wat Hy wil, dit kan Hy doen.
Maar 'n afgod kry gewoon
uit 'n mens se hand fatsoen.
Durf die heiden dan beweer:
NÍrens is hul God en Heer.

3. So 'n afgod, kan hy praat,
daardie lippe, daardie mond?
Blind is daardie blink gelaat,
daardie oë groot en rond.
Goud of silwer: die pupil
en die mond is blind en stil.

4. Daardie ore, kan hul hoor?
Daardie neus daar, kan dit ruik?
Voete het hy, maar waarvoor?
Kan hy daardie hand gebruik?
Soos die beeld deur hom gehou,
Word hy wat die god vertrou.

5. Israel, vertrou op Hom,
Hy beskerm en Hy help jou.
Priesters van sy heiligdom,
julle kan op Hom vertrou.
Goed word deur Hom omgesien
na hul wat die Here dien.

6. Hy sal ons onthou en seÎn.
Vromes, almal, klein en groot,
volk en priesters, iedereen
word gehelp in tyd van nood.
Goed word deur Hom omgesien
na hul wat die Here dien.

7. Mag Hy, waar hy woon, alleen,
mag Hy oor die aarde waak.
Mag Hy julle almal seën,
mag Hy julle talryk maak.
”Ons, wat lewe, prys die Heer,
Halleluja! Gee Hom eer.

Geskiedenis