Psalm 112

Sections

Lirieke

1. Luister hy na sy gebod,
vind hy vreugde in sy God.
God gee hom 'n nageslag
in die land, 'n sterke krag.

God wat oorvloed het, voorsien;
ryk is elkeen wat Hom dien.

2. Al sy dade die hou stand
en is blywend in die land.
Ook aan ander doen hy reg;
uit sy volheid gee hy weg.

God wat oorvloed het, voorsien;
ryk is elkeen wat Hom dien.

3. Hy sal altyd onbevrees,
veilig, seëvierend wees.
Magteloos smag die daarna
wat hul goddeloos gedra.

God wat oorvloed het, voorsien;
ryk is elkeen wat Hom dien.

Geskiedenis