Psalm 109

Ilse Pelem

Sections

Downloads

Vir Sang: ‘n PDF-dokument wat ’n melodielyn en lirieke bevat. In sommige gevalle bevat die dokument ook akkoorde.

Vir Begeleiding: ‘n PDF-dokument wat meerstemmige begeleiding vir orrel en/of klavier bevat. In sommige gevalle bevat hierdie dokument ook die lirieke van die lied.

Opname: Opname van van die lied, beskikbaar as mp3-lêer.

Aanbieding: ‘n Powerpoint aanbieding van die lied se lirieke.

Lirieke

1. U wat ek loof, God, luister tog
as ek u bystand vra.
Ek word met woorde vol bedrog
deur leuenaars aangekla.

2. My liefde word begroet met haat,
terwyl ek bid, o Heer,
die goeie word vergeld met kwaad,
en wraak vir my begeer:

3. "As regter oor hom aangestel,
wil ons 'n booswig hê;
laat sy gebed selfs teen hom tel,
as klag teen hom gelê."

4. "Vind hom nou skuldig, vonnis hom,
straf die wat hom bemin;
mag hy gou aan sy einde kom,
laat ly sy huisgesin."

5. "Laat dan daarna die woekeraars,
wat hy besit, kom buit;
laat kom daarna die plunderaars
wat roof, en roei hom uit."

6. "Laat dan sy nageslag niks erf,
laat niks hul lot versag.
Laat hul op soek na kos rondswerf.
Wis uit sy nageslag."

7. "Die onreg van sy voorgeslag,
die sondes van sy ma,
onthou dit tot die laaste dag,
laat van hul naam niks na."

8. "Hy was teen mense liefdeloos
in armoede en nood;
hy het die mense hulpeloos
vervolg tot in die dood."

9. "Laat hy sy eie vloek beleef
oor ander uitgespreek.
Laat dit soos klere aan hom kleef,
laat seën hom ontbreek."

10. Die mense wat so teen my praat,
wat kwaad vir my begeer,
vergeld hul met hul eie kwaad,
laat kom dit op hul neer.

11. O Here, handel goed met my
ter wille van u Naam;
kom red my, God, en staan my by
soos dit u trou betaam.

12. My hart is inmekaargetrek,
lank is my skaduwee,
en hulpeloos en arm is ek
'n sprinkaan, weggevee.

13. My knieë knak, my lyf is maer,
ek word bespot, verag;
meewarig word ek aangestaar
deur die wat my belag.

14. Help my in liefde en in trou
dat mense dit kan merk:
U het, o Here, my behou,
u hand het dit bewerk.

15. Waar hulle vloek, daar sal U seën
en U sal my verhoor.
Hul kla my aan; U, daarenteen,
sal hulle laat verloor.

16. Terwyl ek dan in blydskap leef,
sal skande hul oordek.
Mag dit soos klere aan hul kleef.
U dienaar, Heer, is ek.

17. Ek prys Hom voor die skare luid.
Hy staan die armes by;
veroordeeldes die laat Hy uit
hul word deur Hom bevry.

Geskiedenis