Psalm 108

Ilse Pelem

Sections

Downloads

Vir Sang: ‘n PDF-dokument wat ’n melodielyn en lirieke bevat. In sommige gevalle bevat die dokument ook akkoorde.

Vir Begeleiding: ‘n PDF-dokument wat meerstemmige begeleiding vir orrel en/of klavier bevat. In sommige gevalle bevat hierdie dokument ook die lirieke van die lied.

Opname: Opname van van die lied, beskikbaar as mp3-lêer.

Aanbieding: ‘n Powerpoint aanbieding van die lied se lirieke.

Lirieke

1. Ek voel weer veilig by U, Heer;
ek wil 'n lied sing tot u eer;
my blydskap, Here, wil ek vier
met mooi musiek van harp en lier.

2. Die rooidag wil ek wakker maak
wanneer ek soggens vroeg ontwaak.
U trou wat reik tot in die wolk
besing ek onder elke volk.

3. Verhef u eer oneindig hoog,
ver hoër as die hemelboog.
Oor alles, Heer, voer U gesag;
toon dan die grootheid van u mag.

4. Dit is die antwoord van die Heer:
"Ek sal oor Sigem triomfeer,
k gee dit aan my volk as buit;
die Sukkotlaagte deel Ek uit."

5. "Manasse en Efraim, albei,
ook Gilead behoort aan My,
oor Juda heers Ek koninklik,
oor Moab sal Ek ook beskik,"

6. "My juigkreet word ook uitgedra
oor Edom en Filistea,
oor elke streek waar Ek regeer
en as oorwinnaar triomfeer."

7. Wie sal ons Edom toe kan vat
en lei na sy versterkte stad?
Gaan U ons langer, Heer, verstoot,
alleen laat uittrek in ons nood?

8. Die mens se hulp is ydelheid;
staan by ons, Here, in die stryd.
Ons steun op God se heerserskap.
Hy sal die vyand self vertrap.

Geskiedenis