Psalm 107

Ilse Pelem

Sections

Downloads

Vir Sang: ‘n PDF-dokument wat ’n melodielyn en lirieke bevat. In sommige gevalle bevat die dokument ook akkoorde.

Vir Begeleiding: ‘n PDF-dokument wat meerstemmige begeleiding vir orrel en/of klavier bevat. In sommige gevalle bevat hierdie dokument ook die lirieke van die lied.

Opname: Opname van van die lied, beskikbaar as mp3-lêer.

Aanbieding: ‘n Powerpoint aanbieding van die lied se lirieke.

Lirieke

1. Die mense wat behou is,
moet sê: "Ons is bevry!
Loof God, Hy wat getrou is
hoe goed vir ons is Hy."
Sy liefde, grenseloos,
het hulle uit die noorde,
die suide, wes en oos
gebring uit alle oorde.

2. Hy het uit dor woestyne
hul na die stad gaan haal,
verlos van hongerpyne,
van dors en van verdwaal.
Hy het hul t'ruggevat,
weg uit die onbekende
na die bewoonde stad,
bevry uit die ellende.

3. Hul noodroep is beantwoord;
laat hul Hom dank bewys.
Hul is nou waar hul tuishoort;
laat hul Hom loof en prys.
Laat hulle dit onthou:
Sy goedheid ken geen perke.
Onthou sy liefdestrou,
besing sy wonderwerke.

4. Party was ongehoorsaam,
geboei, gevangenes.
Hul is van Hom vereensaam
daar waar dit donker is.
Hy het hul daar laat knak,
laat swig vanweë die swaarkry,
hul inmekaar laat sak;
alleen moes hulle swaar ly.

5. Toe roep hul en Hy antwoord
en breek die grendels oop.
Hul is nou waar hul tuishoort,
hul kan weer vryuit loop.
Laat hulle dit onthou:
Sy goedheid is onpeilbaar.
Besing sy liefdestrou;
dit is en bly onfeilbaar.

6. Party het onverstandig
en dwaas gerebelleer.
Hul dade was opstandig
en sondig voor die Heer.
Erg siek en byna dood
kon hul geen kos verdra het.
Hy het genees in nood
toe hul om hulp gevra het.

7. Hul roep het Hy beantwoord;
Hul het die dood ontkom.
Nou is hul waar hul tuishoort
deur net één woord van Hom.
Laat hulle dit onthou;
wees bly en wees Hom dankbaar.
Bring offers weens sy trou,
sy dade onoortrefbaar.

8. Wie van die see bestaan het,
het daarop uitgevaar,
en wáár hul uitgegaan het
sy wonderkrag ervaar.
Die wind het opgesteek
en hulle rondgeskommel.
Hul moed het Hy gebreek,
die takelwerk verfrommel.

9. Hul seile was in repe,
niks werd hul seemansraad;
dÌt het hul met hul skepe
sleg in die steek gelaat.
Hul roep na Hom oorstelp.
hul smeek Hom uit die onweer.
Hul kon, deur Hom gehelp,
verheug hul rigting omkeer.

10. Die noodroep is beantwoord.
Hy het die storm bedwing.
Na hawens waar hul tuishoort,
het Hy hul t'ruggebring.
Laat hulle dit onthou,
getuig by die volksbyeenkoms
getuig van God se trou
en van sy hulp en uitkoms.

11. Hy maak dáár dor woestyne
waar water was en groei
en laat ontspring fonteine
wat deur die dorsland vloei.
Hul hand bewerk die land,
hul vee teel aan in oorvloed.
Hul oes van wat hul plant,
hul huise leef in voorspoed.

12. Die lydendes verhef Hy
al was hul hoe gering,
Die onderdrukkers tref Hy
met sy vernedering.
Hy sal hul rond laat dwaal,
hul in verwarring dompel.
Hul wêreld maak hy kaal,
vervalle en verskrompel.

13. Hy maak die swakkes vrugbaar
tot in hul nageslag.
Hul sal in alles goed vaar;
Hy maak hul lewe sag.
Diewat dit kon aanskou:
Die onreg is beëindig.
wees wys, let op sy trou,
opregste, wees verstandig.

Geskiedenis