Psalm 106

Ilse Pelem

Sections

Downloads

Vir Sang: ‘n PDF-dokument wat ’n melodielyn en lirieke bevat. In sommige gevalle bevat die dokument ook akkoorde.

Vir Begeleiding: ‘n PDF-dokument wat meerstemmige begeleiding vir orrel en/of klavier bevat. In sommige gevalle bevat hierdie dokument ook die lirieke van die lied.

Opname: Opname van van die lied, beskikbaar as mp3-lêer.

Aanbieding: ‘n Powerpoint aanbieding van die lied se lirieke.

Lirieke

1. Kom loof Gods liefde onbeperk,
want groot en magtig is sy werk
en onbeskryflik is sy dade.
Die mense sal sy guns geniet
wat doen wat God se reg gebied,
en hulle deel in sy genade.

2. U volk, u uitverkorenes,
waarvan U, Heer, die redder is,
wil hierdie liefde my ook toesê.
Van daardie mense, u besit,
hul vreugde, Here, gun my dit.
Laat ek ook altyd daaraan deel hê.

3. Ons het gesondig teen u trou,
teen wat ons dankbaar moes onthou
tesame met die voorgeslagte.
Ons moes, u Erenaam getrou,
hoe U vergewe, bly onthou,
u wonders en u reddingskragte.

4. U het hul deur die see laat gaan,
deur die woestyn hul weg gebaan
waarheen U hul, verlos, gebring het.
Maar dit was gou alweer vergeet
toe daardie kalf, wat plante vreet,
as afgod U by hul verdring het.

5. Hul het U, God van trou, verraai
en die beloofde land versmaai
en U ten uiterste getreiter.
Tog het U telkens weer gered,
geluister na hul smeekgebed,
hul ontrou en gemor ten spyte.

6. Al het hul dwalend weggesink,
het Hy aan sy verbond bly dink
en hulle dan maar weer vergewe.
Hul het geroep in hulle nood.
Sy liefde is so trou en groot,
dis bo die mens se kwaad verhewe.

7. Laat ons u Naam en lof besing-
uit al die volke saamgebring,
ter wille van die lof versamel.
Want heilig is die Heer se Naam.
Prys dan die Here, prys Hom saam,
en laat die volk dit uitsing: Amen.

Geskiedenis