Psalm 105

Ilse Pelem

Sections

Downloads

Vir Sang: ‘n PDF-dokument wat ’n melodielyn en lirieke bevat. In sommige gevalle bevat die dokument ook akkoorde.

Vir Begeleiding: ‘n PDF-dokument wat meerstemmige begeleiding vir orrel en/of klavier bevat. In sommige gevalle bevat hierdie dokument ook die lirieke van die lied.

Opname: Opname van van die lied, beskikbaar as mp3-lêer.

Aanbieding: ‘n Powerpoint aanbieding van die lied se lirieke.

Lirieke

1. Loof God se Naam en roep dit luid aan.
Laat dit tot alle nasies uitgaan:
Laat ons sy wonders bly besing
en onder hulle aandag bring.
Kom, roem Hom, heilig is sy Naam.
Wees bly en lewe met Hom saam.

2. Soek sy teenwoordigheid en almag.
Dink aan die wonders van sy opdrag.
Dink, Abraham se nageslag,
dink aan die Here se gesag,
hoe Hy met ons, sy volk, verkeer -
ons, uitverkore deur die Heer.

3. Vir ewig leef in sy gedagte
sy woord vir duisende geslagte -
met Abraham sy trou verbond,
die eed aan Isak uit sy mond,
soos ook vir Jakob ingestel.
Hy gee die land aan Israel.

4. Toe hulle min was, vreemdelinge,
'n swerwersvolkie, 'n geringe,
is niemand deur Hom toegelaat
om hulle te verdruk of skaad.
Selfs konings is deur Hom vermaan:
"Dit is my volk, raak hul nie aan."

5. Dis tóé dat hul sy plan besef het
toe hongersnood hul land getref het:
Die middelaar in God se hand
was Josef in Egipteland
As vreemdelinge is hul daar
gevoed deur die Egiptenaar.

6. Maar toe die hand wat
voed 'n straf word,
het Hy s˝ straf oor hul laat afstort.
Tien plae het Hy uitgestuur
om hulle lewens te versuur.
Die sprinkaan het hul oes verteer;
kaal was hul lande en niks meer.

7. Wat had hul van die weer te lye,
hul wingerdstok en wildevye,
hul diere, deur die hael geslaan...
God het sy toorn sy gang laat gaan,
hul eersgeborenes getref.
Sy erns het hul tóé besef.

8. Hy het deur Moses en Aäron
hul t'ruggebring na hulle oorsprong.
Hy het sy volk weer uitgelei,
van die Egiptenaars bevry.
Hy het gesorg vir hul behoud,
belaai met silwer en met goud.

9. Van hulle het nie een beswyk nie,
nie een het eers weer t'ruggekyk nie.
'n Wolk is oor ons uitgesprei
terwyl Hy ons beskut en lei,
en snags het Hy vir elke tree
vir hul 'n vuur se lig gegee.

10. Sy honger volk het Hy genadig
met kwartels en met brood versadig.
Hy het hul toe met hemelkos
van hongersnood en dood verlos.
Hy het, toe hul om water smeek,
die rots vir hulle oopgebreek.

11. Sy volk kon juigend trek en veilig.
Sy woord aan Abraham was heilig.
Hy het dit eerlik nagekom:
'n Land het hul gekry van Hom.
Wees aan sy woorde steeds getrou
en prys Hom wat ons onderhou.

Geskiedenis