Psalm 104

Sections

Lirieke

1. Ek wil die Here loof en prys.
Beklee met luisterryke prag,
soos Hy sy grootheid aan ons wys,
dra Hy die lig as koningsdrag.

2. U span die hemelhoë boog
net soos 'n tentdoek teen die lig.
Daarbo het U 'n woonplek hoog
bo-oor die waters ingerig.

3. Dis U wat op die wolke ry.
U swewe op die wind se vlerk.
U laat die wind u boodskap sprei;
U laat die weerlig vir U werk.

4. Die aarde is onwankelbaar.
Groot waters is deur U getem :
In laagtes het U dit vergaar
in plekke deur u krag bestem.

5. U het daaraan 'n grens gestel,
U het die vloei daarvan bepaal,
U wat fonteine op laat wel
en water in 'n stroom laat straal.

6. U laat die wildedonkies drink,
en voëls maak langs die water nes;
hul kwetter vrolik en rinkink.
Die diere kom hul dors daar les.

7. U laat dit op die berge reën,
die gras loop vir die diere uit.
Met voedsel word die mens geseën
wat uit die aarde vir hom spruit.

8. U laat die mens die goeie smaak
as U hom laaf en U hom voed,
met wyn word harte bly gemaak,
vir die gesig is olie goed.

9. Die bome is deur Hom geplant
waar voëltjies hulle neste bou.
Die hoë berg hou Hy in stand
waar dassies skuil en bokke hou.

10. U is die Skepper van die maan
om vaste tye aan te gee;
die son weet hy moet onder gaan,
U deel u wysheid aan hom mee.

11. Snags roer die diere in die bos
deur U met duisternis bedek;
die leeus wat brul gaan soek hul kos
en ligdag sluip hul na hul plek.

12. Die mens begin dan met sy taak;
tot teen die aand doen hy sy werk.
Dis U wat oor die tye waak,
ons kom en gaan vir ons bewerk.

13. U het die aarde vol geskep,
in wysheid en in skone prag,
die see, sy diere, vloed en eb;
die skepe vaar daar met hul vrag.

14. Dis U wat lewensasem wek
en plante uit die grond laat spruit,
maar word u hand teruggetrek,
dan vloei die lewe uit hul uit.

15. Mag al u werk U vreugde gee,
geen einde kom aan al U roem.
U is met mag en krag beklee,
U maak deur net te kyk en noem.

16. Ek wil die eer van God besing;
ek wil my in die Heer verbly,
so lank ek leef my lof Hom bring.
Mag wat ek peins sy guns verkry.

17. Laat sondaars voor sy oog verdwyn.
Hy wat sy grootheid aan ons wys,
wat in sy kleed van lig verskyn -
Hom wil ek loof, Hom wil ek prys.

Geskiedenis