Psalm 103

Ilse Pelem

Sections

Downloads

Vir Sang: ‘n PDF-dokument wat ’n melodielyn en lirieke bevat. In sommige gevalle bevat die dokument ook akkoorde.

Vir Begeleiding: ‘n PDF-dokument wat meerstemmige begeleiding vir orrel en/of klavier bevat. In sommige gevalle bevat hierdie dokument ook die lirieke van die lied.

Opname: Opname van van die lied, beskikbaar as mp3-lêer.

Aanbieding: ‘n Powerpoint aanbieding van die lied se lirieke.

Lirieke

1. God wil ek loof met alles wat in my is
ek wil Hom prys omdat Hy goed vir my is.
Ek sal sy goedheid altyd bly onthou.
Hom wil ek prys vir al sy goeie dade -
Hy wat vergifnis skenk deur sy genade.
Sy Naam is heilig en Hy is getrou.

2. Hy bied teen dood en siekte my beskerming
en kroon my met sy liefde en ontferming;
van dit wat my bedreig, maak Hy my vry;
Hy gee vir my die goeie so oorvloedig;
in alles maak die Here my voorspoedig,
en jeugdig soos 'n arend maak Hy my.

3. Die Here is vol liefde en lankmoedig.
Hy is in sy geregtigheid oorvloedig.
Aan Moses is sy wil bekend gestel;
Hy het sy volk gelei na hu bevryding
en Hy verlos verdruktes van hul lyding.
Sy weg is voorgehou aan Israel.

4. Sy liefde, ver bo alle taal verhewe,
sal al ons sondes onvergeld vergewe.
Hy is onmeetbaar lief vir wie Hom dien,
so groot, daar is geen maatstaf voor te kry nie.
Hy sal nie kwaad vir ons vir altyd bly
nie en sal na ons behoeftes om bly sien

5. So ver neem Hy ons sondes weg as Vader
ons kan met geen beskrywing dit benader.
Hy wil ons van ons sondelas genees.
Veel hoër reik sy liefde uit in waarde
as wat die hemel uitstyg bo die aarde
vir hulle wat Hom dien en eer en vrees.

6. Die Here is ons stoflikheid gedagtig,
ons is 'n korte lewensduur deelagtig,
soos van 'n veldblom, kwesbaar, of soos gras.
Die Here weet waarvan Hy ons gemaak het.
As die woestynwind ons eers aangeraak het,
bly daar 'n leegte, altyd, waar ons was.

7. Maar ewig duur die liefde van die Here.
Hy heers tot in die hoogste, verste sfere.
Vir wie Hom dien en sy gebooie hou,
duur God se trou bestendig deur geslagte,
en almal, alles leef in sy gedagte.
Hy eis aan sy verbond voortdurend trou.

8. Engele, kom, kom hemelwesens magtig,
die wat Hom dien, kom loof die Heer eendragtig,
laat almal wat Hom eer die Here loof;
ons, mense wat deur Hom geskep is, almal,
laat hoor jul lof daar waar Hy heers, daar oral.
Ek sal Hom loof. Laat ons die Here loof.

Geskiedenis