Psalm 102

Ilse Pelem

Sections

Downloads

Vir Sang: ‘n PDF-dokument wat ’n melodielyn en lirieke bevat. In sommige gevalle bevat die dokument ook akkoorde.

Vir Begeleiding: ‘n PDF-dokument wat meerstemmige begeleiding vir orrel en/of klavier bevat. In sommige gevalle bevat hierdie dokument ook die lirieke van die lied.

Opname: Opname van van die lied, beskikbaar as mp3-lêer.

Aanbieding: ‘n Powerpoint aanbieding van die lied se lirieke.

Lirieke

1. Here, luister en verhoor my,
help my en ontferm U oor my.
Elke dag verdwyn soos rook.
In my word 'n vuur gestook.
Ek is uitgedroogde veldgras.
Aan my bene kleef my vel vas.
Ek het in my pyn vergeet,
Here, om my brood te eet.

2. Eensaam is ek en verslae
soos 'n voëltjie wat sag klae.
Ek sal soos 'n pelikaan
in die dor woestyn vergaan.
Hoor hoe hul dit op my uithaal
en my naam gebruik as vuiltaal.
Hoor, die vyand gaan te keer,
heeldag word ek verkleineer.

3. Omdat ek in diepe nood is,
tewens, Heer, deur U verstoot is,
eet ek brood uit as berei,
trane is die drank vir my.
Opgetel en weggegooi weer
maak U my tot barre strooi, Heer.
In die laaste lig staan ek
by my skadu, lank gerek.

4. Nogtans, Here, heers U ewig.
In u hande rus als stewig.
Tot die laaste nageslag
is U daar, Heer, elke dag.
Kom die tyd van u genade,
sien ons u verlossingsdade.
Here, U sal U ontferm,
U sal Sion steeds beskerm.

5. Gun aan Sion mededoë,
daaroor is ons hart bewoë;
oor sy puin is ons begaan,
elke klip daar gaan ons aan.
Vrees Hom, konings, alle nasies,
Hy herstel weer ons murasies.
Op die tyd deur Hom gestel,
sal Hy Sion weer herstel.

6. Loof Hom vir sy medelye
nou en later, alle tye.
Hou dan aan om te vertel.
Sion is deur Hom herstel.
Al die komende geslagte
hou dit vas in die gedagte.
Hul sal hom, van harte bly,
weer opnuut 'n lofsang wy.

7. Die wat naby aan die dood was,
hul wat arm en ontbloot was,
het Hy uit hul nood gered -
Hy wat op die aarde let.
Ons is naby Hom en veilig
selfs al woon Hy ver en heilig.
In sy oor was ons gekerm,
in sy oog is ons beskerm.

8. Hoog sal God se Naam geroem word,
in Jerusalem genoem word,
waarheen al die volke kom
om hul diens te wy aan Hom.
Daar bring baie koninkryke
aan Hom hulle huldeblyke.
Dienend sal hul voor Hom buig
as hul van hul lof getuig.

9. Breekbaar is ek en verganklik,
heeltemal van Hom afhanklik.
Vroeg reeds in my jeug moes ek
deur beproewing dit ontdek.
Maar, o Here, laat die lewe
my nie in my fleur begewe.
U wat ewig voortbestaan,
laat my tog nie nou al gaan.

10. Alles gaan verslyt soos klere.
U alleen is ewig, Here.
Wat bestaan het, gaan verby;
U alleen, net U sal bly.
Wie U dien se nageslagte
hou U egter in gedagte.
Hulle wat hul aan U wy,
kry 'n land om in te bly.

Geskiedenis