Psalm 101

Sections

Lirieke

1. Ek wil 'n lied sing tot u eer,
sing van u reg en liefde, Heer.
Kom U na my toe, kom, my Heer;
wanneer kom help U my, wanneer?

2. Ek wil my huis bevry van kwaad;
dit wat verkeerd is, sal ek haat,
hom uitwis wat in laster praat,
en dit wat sleg is, sal ek laat.

3. Die wat opreg van lewe is,
op God vertrou, die eerbares,
mag vir my werk en by my bly;
leuens en bedrog sal ek bestry.

4. Net hul wat eer aan U betoon
word van vernietiging verskoon.
Net hul mag in u stad bly woon.
Ek maak die land van onreg skoon.

Geskiedenis