Psalm 10

Ilse Pelem

Sections

Downloads

Vir Sang: ‘n PDF-dokument wat ’n melodielyn en lirieke bevat. In sommige gevalle bevat die dokument ook akkoorde.

Vir Begeleiding: ‘n PDF-dokument wat meerstemmige begeleiding vir orrel en/of klavier bevat. In sommige gevalle bevat hierdie dokument ook die lirieke van die lied.

Opname: Opname van van die lied, beskikbaar as mp3-lêer.

Aanbieding: ‘n Powerpoint aanbieding van die lied se lirieke.

Lirieke

1. Waarom staan U dan ver weg, Heer,
u oog van my af weggekeer?
Die selfvoldane goddelose
vervolg die arme hulpelose.

2. Laat hy wat sluwe planne maak
dan self daarin gevange raak.
Homself verryk hy met bravade
en hy berokken ander skade.

3. Hy het vir U, Heer, geen ontsag,
U oordeel word deur hom verag,
want daarvan het hy geen besef nie,
hy dink geen onheil sal hom tref nie.

4. Hy pleeg bedrog, hy onderdruk,
hy moor, hy vrees geen ongeluk;
hy is oor onreg nie begaan nie
en sê: "God steur Hom nie daaraan nie."

5. Kom tog, o God, en toon u mag
aan dié wat op u redding wag;
moet hulle, Here, nie vergeet nie;
tref dié wat niks van U wil weet nie.

6. Tog is U oor ons leed begaan;
maak daar dan nou 'n einde aan;
help diÈ wat wees en wat verstoot is,
dié wat verdruk en wat in nood is.

7. Hoe durf die sondaar U verag?
Verbreek die goddelose mag.
Laat, Heer, geen misdaad ongestraf nie.
Sien van u tugtiging nie af nie.

8. Die Heer sal altyd koning bly;
sy land is van die vyand vry,
vry van die swaar omstandighede;
ons is verhoor in ons gebede.

9. Reg sal geskied aan dié in nood,
al is hul lyding ook hoe groot.
Ons sal nie sonder hulp meer wees nie
en niemand hoef meer iéts te vrees nie.

Geskiedenis