Lied 602

Ilse Pelem

Sections

Downloads

Vir Sang: ‘n PDF-dokument wat ’n melodielyn en lirieke bevat. In sommige gevalle bevat die dokument ook akkoorde.

Vir Begeleiding: ‘n PDF-dokument wat meerstemmige begeleiding vir orrel en/of klavier bevat. In sommige gevalle bevat hierdie dokument ook die lirieke van die lied.

Opname: Opname van van die lied, beskikbaar as mp3-lêer.

Aanbieding: ‘n Powerpoint aanbieding van die lied se lirieke.

Lirieke

1. Ek sien 'n nuwe hemel kom,
'n aarde nuut en vry.
Die see en al wat skei, verdwyn.
God self kom by ons bly.

2. Die nuwe stad, Jerusalem,
daal uit die hemel neer;
skoon soos 'n bruid in heerlikheid -
geliefde van die Heer.

3. Die Heer droog al die trane af,
verby is droefheid, dood.
Ja, pyn en smart wyk uit die hart -
ons moeite, angs en nood.

4. "Kyk, Ek maak alles nuut", sÍ God.
"Laat hom wat dors het, kom.
En hy sal vind hy is my kind;
Ek is 'n Gód vir hom!"

5. Oorwinnaars sal ons alles erf
en drink uit die fontein
van lewenswater, heerlik, rein.
En God sal oor ons skyn.

Geskiedenis

Teks
Izak de Villiers (#153) het hierdie teks geskryf vir die 1978-bundel. Dit is gebaseer op Openbaring 21:1-7. Die teks is geïnspireer tydens een van die vergaderings van die Gesange-kommissie deurdat Willie Jonker (#155) aan De Villiers gevra het waarom hy nie ’n lied oor die nuwe aarde geskryf het nie. Die melodie CRIMOND is aan hom bekendgestel deur die musici Dirkie de Villiers (1921-1993) en Chris Swanepoel (19312005) wat tydens dieselfde geleentheid oor die melodie gepraat het en dit toe op versoek van De Villiers aan hom voorgespeel het. Volgens hom het hy die lied op ’n vlug vanaf Kaapstad geskryf: “Die suiwer Skrifwoord het bloot ’n beryming gesoek.” Die teks is sonder enige wysigings opgeneem in die Liedboek (2001). 

Melodie 
Die melodie CRIMOND is gekomponeer deur Jessie Irvine in 1872. Vir meer inligting, sien Lied 577. 

Bronne 
Cillié: 305.