Lied 601

Sections

Lirieke

1. Dié wat die Here wil dien,
húl het 'n nuwe toekoms
swaarkry vir altyd verby -
God laat hul vreugde sien.

Stil maar, wag maar, alles word nuut -
die hemel en die aarde.
Stil maar, wag maar, alles word nuut -
die hemel en die aarde!

2. Gister se seer is verby,
gister se stryd vergete.
Wolwe en lammers wei saam,
vrede sal altyd bly.

Stil maar, wag maar, alles word nuut -
die hemel en die aarde.
Stil maar, wag maar, alles word nuut -
die hemel en die aarde!

3. Sing met 'n vrolike stem,
sing van die nuwe aarde,
sing van die stad van die Heer -
nuwe Jerusalem.

Stil maar, wag maar, alles word nuut -
die hemel en die aarde.
Stil maar, wag maar, alles word nuut -
die hemel en die aarde!

4. Elkeen wat dors het mag kom;
drink die fontein se water.
God kom dan self by ons woon.
Ons is 'n volk vir Hom.

Stil maar, wag maar, alles word nuut -
die hemel en die aarde.
Stil maar, wag maar, alles word nuut -
die hemel en die aarde!

5. Voordat ons roep sal Hy weet,
Hy sal gebede antwoord.
Hy hoor ons harte se nood
voordat ons nog kan smeek.

Stil maar, wag maar, alles word nuut -
die hemel en die aarde.
Stil maar, wag maar, alles word nuut -
die hemel en die aarde!

Geskiedenis

Teks 
Het lied van de Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde is geskryf deur Hanna Lam in 1975. Die Afrikaanse weergawe in die Liedboek (2001) is geskryf deur Danie du Toit en Wilhelm Jordaan. Du Toit het die oorspronklike Nederlandse lied in die vroeë 1970’s gehoor by Piet van Hoven, ’n sakeman en orrelis van die Gereformeerde Kerk Benoni en later ook van die NG gemeente Rynfield. Hy het dit dikwels laat sing met Afrikaanse woorde deur die kerkkoor van Welkom-Noord. Dit is ook met hierdie teks gesing in die Strooidakkerk in die Paarl. Toe liedere aangevra word vir oorweging vir die Liedboek (2001) het Du Toit besluit om slegs die refreinteks van Hanna Lam te behou en die strofes eerder te skoei op die Bybelteks van Jesaja 65:17-25 waar daar reeds na “die 451 452 Liedboekgids nuwe hemel en aarde” verwys word. Terselfdertyd is Openbaring 21:1-3 in gedagte gehou waar dié motiewe uit Jesaja herhaal word. Hy het die teks deurlopend met Wilhelm Jordaan bespreek wat waardevolle inhoudelike, taalkundige en poëtiese insette gemaak het. Hulle het die lied gesamentlik aan die Liedboekkommissie voorgelê en dit is toe opgeneem in die Liedboek (2001). 

Hanna Lam (*1 Februarie 1928, Utrecht; †2 Januarie 1988, Bunnik, Nederland) is bekend as die Nederlandse digter Johanna Raadgever. Sy skryf haar eerste kinderliedere vir haar eie kinders. Deur middel van haar man leer ken sy vir Wim ter Burg wat, soos haar man, onderwyser was aan die Akademie vir die opleiding van laerskoolonderwysers. Deur die samewerking met Ter Burg ontstaan ’n reeks liedboeke onder die naam “Alles wordt nieuw” waarin die meeste tekste deur Lam self geskryf is. Sy vertaal ’n Kinderbybel uit Duits en hou haar veral ook besig met kinderliedere. Die laaste boek met kinderliedere uit haar pen het die titel “Met andere woorden”. Sy stel ook baie belang in sake rakende vroue in die kerk en die erediens. Dit vind onder meer neerslag in ’n liedboek met die titel Eva’s Lied. 

Daniël Stephanus Rudolph du Toit (*28 September 1944, Benoni) gaan skool aan die Laerskool Northmead (1951-1957) en die Hoërskool Brandwag, Benoni (19581962). Hy behaal die volgende kwalifikasies aan die UP: BA (1965), BD (1968) en DD. Hy word in 1971 gelegitimeer en na sy ordening aangestel as predikant in die NG gemeente Welkom-Noord (1971-1976). Hierna bedien hy ook agtereenvolgens die NG gemeentes Potchefstroom Die Bult (1976-1981) en Waterkloof (1981-2010). Vanaf 2010 is hy kontrakleraar van die NG gemeente Waterkloof. Hy emeriteer in 2010. Du Toit behartig die boek “Hooglied” vir die Bybel met Verklarende Aantekeninge en in die Verwysingsbybel. 

Wilhelm Johann Jordaan (*9 Januarie 1943, Kimberley) matrikuleer aan die Grey- Kollege in Bloemfontein in 1960. Hy studeer voorgraads aan die UOVS (tans UV) en sit sy nagraadse studies voort aan die US en UNISA. Vanaf 1963-1968 werk hy as joernalis vir die Volksblad in Bloemfontein, Welkom en Klerksdorp. In 1969 word hy aangestel as dosent in Sielkunde aan UNISA. Hy was later departementshoof in die Departement Sielkunde, Visedekaan (sosiale wetenskappe en lid van die UNISA-raad. Jordaan tree af in 2000, maar is sedert 2003 aangestel as buitengewone professor in Sielkunde aan die UP. Sedert 1987 is hy ook ’n weeklikse rubriekskrywer vir Beeld en mettertyd ook vir Die Burger en Die Volksblad. Hy woon tans in Pretoria. 

Melodie 
Wim ter Burg (#424) het die melodie vir Hanna Lam se teks geskryf. 

Bronne 
E-poskorrespondensie met Wilhelm Jordaan, 3 Augustus 2017; e-poskorrespondensie met Danie du Toit, 1 Augustus 2017; KLEG: 191; NG Kerk-argief.