Lied 598

Sections

Lirieke

1. Die mens het destyds op die aarde
'n hoë toringwerk gemaak -
hul wou die mensdom so vergader
om selfs die hemel aan te raak.
Toe oordeel God: "Jul sal moet trek,
ver weg van hierdie plek!"

2. Die Christus het verskyn op aarde
en aan 'n timmerwerk gehang,
om só vir elke sondedader
die straf en skulde op te vang.
Juis dÌt sal tot verlossing strek:
Hy neem die mens se plek.

3. Die Heer het destyds nog op aarde
belowe dat Hy weer sal kom.
Maar eers vertrek Hy na die Vader
om woonplek te berei by Hom:
"Vir julle is dit goed dat Ek
verwyl in God se plek."

4. Vir ons wat lewe op die aarde
het só 'n nuwe hoop ontstaan.
Die goddelike toekoms nader
vir ons om ewig in te gaan:
'n bruilofstafel klaar gedek,
'n troon, 'n koningsplek!

Geskiedenis

Teks 
Dit is ’n nuwe teks van JA (Jimmy) Loader (#310) wat vir die eerste maal in die Liedboek (2001) gepubliseer is. Die skryfwerk het ’n aanvang geneem laat 1996/begin 1997 en is in 1999 voltooi. Die teks spruit voort uit herhaalde diskussies in die Gesangekommissie oor die vraag of Ou-Testamentiese materiaal na die skema voorspelling en vervulling opgevat en so in ’n kerklied weergegee kan word. 

Melodie
Die outeurskap van die melodie ICH WILL DICH LIEBEN, MEINE STÄRKE is onseker, maar dit is waarskynlik geskryf deur Johann König (#196). Dit was ingesluit in König se Harmonischer LiederSchatz (Frankfurt am Main, 1738) – een van die omvangrykste koraalboeke van die 18de eeu. 

Bronne 
CGLB: 973-976; e-poskorrespondensie met Jimmy Loader, Augustus 2015; KLEG: 184185; HCLBW: 520; Zahn #2767.