Lied 594

Sections

Lirieke

1. N· ons bestaan in tyd en ruimte,
waar alles om ons kwyn en slyt,
maak God die aarde en die hemel
weer eendag nuut, in heerlikheid.
Volmaak staan alles skitterskoon;
God Self kom ewig by ons woon.

2. Al het gelowiges op aarde
hul vreugde, vrolikheid, plesier -
dis tydelik en onvolkome
teen wat ons eendag bly sal vier.
Verlangend na die Bruidegom
roep Gees en bruid: Ja, Here, kom!

3. Dán volg die volle openbaring
van wat ons hier nie kon verstaan;
d··r sien ons duid'lik die verklaring
waar ons nog nou verbysterd staan.
Verwonderd vier verlostes fees:
God sal in almal alles wees.

Geskiedenis

Teks 
Christian Gellert (#198) se oorspronklike teks “Nach einer Prüfung kurzer Tage” het verskyn in die GesangBuch (Berlyn, 1765) en is in Nederlands vertaal as “Na eene proef van weinig dagen” deur Ahasverus van den Berg (#198). Dit verskyn in die Evangelische Gezangen (1806) en is in die AGB (1944) vertaal in Afrikaans. Hierin lui die eerste reël soos volg: “Na ons kortstondig aardse lewe”. Attie van der Colf (#169) het die teks hersien vir die 1978-bundel: “Ná hierdie tydelike aardse lewe”. Hy het die teks weer gewysig in die Liedboek (2001) en daar begin dit soos volg: “Ná ons bestaan in tyd en ruimte”. Dit is ’n lied oor die hiernamaals en dui op die heerlikheid van die ewige lewe. 

Melodie 
Vir meer inligting oor die melodie WER NUR DEN LIEBEN GOTT van George Neumark (#273) wat by hierdie lied gebruik word, sien Lied 273. 

Bronne 
Cillié: 304; Hymnary.org