Lied 592

Vers 1

1. Die boekrol, Lam van God,
beskryf die gang van lewe.
Dit laat Gods plan ontvou,
sy heerskappy verhewe.
U het met bloed betaal,
ons losgekoop, versoen:
as konings moet ons heers,
u Naam as priesters noem.

Kry toegang tot die volledige lirieke. Gemeentes met ’n aktiewe kerkmusiek-lisensie wat reeds op Missio.org.za geregistreer is, kan aanteken om alle verse se lirieke te sien.

Kry toegang tot alle bladmusiek en ander aflaaibare lêers. Gemeentes met ’n aktiewe kerkmusiek-lisensie wat reeds op Missio.org.za geregistreer is, kan aanteken om af te laai.

Jan du Rand 2001
Nun danket alle Gott – Johann Crüger 1647
Inligting oor die verwerking van hierdie lied is nie tans beskikbaar nie.
Inligting oor die uitgewer van hierdie lied is nie tans beskikbaar nie.

Teks 
Dit is ’n nuwe teks van Jan du Rand wat vir die eerste maal in die Liedboek (2001) gepubliseer is. Dit is gebaseer op Openbaring 5 en 19. 

Jan Abraham du Rand (*3 Augustus 1945, Pretoria) ondergaan sy skoolopleiding aan die Laerskool Generaal Jacques Pienaar en die Hoërskool Wonderboom onderskeidelik. Hy begin sy teologiese studies aan die UP waar hy die BD in teologie met lof behaal. Hierna volg die MA- en DD-grade aan die UOVS en UP onderskeidelik. Hy word in 1970 gelegitimeer en bedien die NG gemeente Krokodilrivier (Brits) vanaf 1973. Hy word in 1971 aangestel as dosent (Ou en Nuwe Testament) by UNISA en word bevorder tot senior dosent in 1976. Vanaf 1979 beklee hy ’n professoraat aan die Fakulteit Teologie aan die UP met opdrag Bybelkunde en Nuwe Testament. In 1980 word hy aangestel as professor aan die Fakulteit Teologie aan die UOVS. In 1989 word hy professor en navorser in die Departement Bybelkunde aan RAU. Du Rand is ook buitengewone professor by NWU. Sy besondere fokus sedert sy doktorale proefskrif is die Johannesevangelie, die Briewe van Johannes en Openbaring. Sy akademiese loopbaan lewer vele publikasies op in die vorm van artikels en boeke. Uit laasgenoemde kategorie kan uitgesonder word Die Johannesbriewe: Inleiding (1987) en Teologie van die Johannesbriewe (1987). Sy latere publikasies fokus al meer op Openbaring en vind onder meer neerslag in Die AZ van Openbaring (2007). Vir sy uitnemende werk ontvang hy verskeie toekennings. Die Pieter van Drimmelenmedalje vir teologie (1998) en twee maal die Andrew Murray-prys in 2008 en 2014 as alleen outeur en weer in 1999 en 2004 as medeouteur. Hy lewer ook Bybelkundige bydraes op radio en was vir 14 jaar betrokke by die programme Wat sê die Bybel? en Die Bybel in ons lewe wat op RSG uitgesaai is. Du Rand lewer ’n belangrike bydrae tot die Bybelvertalings in Afrikaans sedert 1983 en dien ook op die Liedboek- en ander sinodale kommissies. 

Melodie 
Vir meer inligting oor die melodie NUN DANKET ALLE GOTT van Johann Crüger (#156), sien Lied 188. 

Bron 
Janse van Rensburg: 1-14. 

© Missio 2024 | All rights reserved.