Lied 589

Ilse Pelem

Sections

Downloads

Vir Sang: ‘n PDF-dokument wat ’n melodielyn en lirieke bevat. In sommige gevalle bevat die dokument ook akkoorde.

Vir Begeleiding: ‘n PDF-dokument wat meerstemmige begeleiding vir orrel en/of klavier bevat. In sommige gevalle bevat hierdie dokument ook die lirieke van die lied.

Opname: Opname van van die lied, beskikbaar as mp3-lêer.

Aanbieding: ‘n Powerpoint aanbieding van die lied se lirieke.

Lirieke

1. Verheerlik aan Gods regterhand
regeer sy Seun as koning.
Daar in die nuwe vaderland
maak Hy vir ons 'n woning.

2. Van dáá·r sal Hy as regter kom
kniel neer, o al wat lewe!
Voor Hom sal mensewoord verstom;
sal elke skepsel bewe.

3. Hy kom, en bring vir elk sy loon;
kom luister, alle volke!
Met eer en heerlikheid gekroon,
kom Hy weer met die wolke.

4. Hy oordeel, en verlostes juig:
Dié regter is ons Here!
Met jubeling sal hul getuig:
Vrees God, gee Hom die ere!

5. Vertel aan almal van sy werk:
Die wederkoms kom nader!
Getuig van Hom, werk fluks en sterk
in diens van God, die Vader.

Geskiedenis

Teks 
Pieter van de Kasteele (#213) is die oorspronklike digter van die Nederlandse teks wat in die Evangelische Gezangen (1806) gepubliseer is. Dit het die opskrif “Jezus grootheid” en beslaan 67 strofes. Die 47ste strofe van Evangelische Gezang 156 lees: “Hij plaast U aan zijn rechterhand”. Die Afrikaanse vertaling in die AGB (1944) is verkort tot 25 strofes en ingedeel in vier dele: “Sy Ootmoed”, “Sy Lyde”, “Sy Regering” en “Sy Wederkoms”. In die 1978-bundel het Gerjo van der Merwe (#151) die onderskeie dele verwerk in aparte gesange, naamlik een elk oor Kersfees (Ges 100), Lydenstyd (Ges 131/Lied 390), Hemelvaart (Ges 162/Lied 429) en Wederkoms en Voleinding (Ges 173/Lied 589). In die Liedboek (2001), waar die laaste deel (“Verheerlik aan Gods regterhand”) nou toegewys is aan Lied 589, is die teks gewysig deur Renée Marais (#241). 

Melodie 
Vir meer inligting oor die melodie ICH DANK DIR SCHON DURCH DEINEN SOHN, sien Lied 390.