Lied 588

Sections

Lirieke

1. O God van hoop, gee ons u vrede,
leer ons soos kinders op U wag.
Ons wil in stryd en moeilikhede
van U alleen ons heil verwag.
As ons geen weg meer verder sien nie,
help ons om net op U te bou
wat onaantasbaar vas en seker
u woord en u beloftes hou.

2. Ons het 'n hoop wat oor die einde,
oor sterwensuur en graf heen reik.
Dis onaantasbaar vas en seker
as alle aardse dinge wyk.
Ons het 'n toekoms saam met Christus -
die einde is maar die begin.
Die dood is oorgang tot die lewe:
ons woon by God vir ewig in.

3. Nooit kan geloof te veel verwag nie,
want God bly aan sy Woord getrou.
Geen grense is daar aan sy mag nie,
Hy sal al sy beloftes hou.
Die hoop op Hom vervul ons lewe,
laat ons die koninkryk verwag,
totdat die volheid van sy vrede
nuut deurbreek op die laaste dag.

Geskiedenis

Teks 
Die oorspronklike Nederlandse teks “Zoo blij de landman moe’ van’t ploegen” is gesamentlik geskryf deur Hieronymus van Alphen (#152) en Abraham Rutgers (#151) en dit is opgeneem in die Evangelische Gezangen (1806). ’n Getroue vertaling van die teks in Afrikaans “Net soos die landman wat geploeg het” verskyn in die AGB (1944) met ses strofes. Die teks is gewysig deur Willie Jonker (#186) en Attie van der Colf (#169) vir die 1978-bundel en met een strofe ingekort. Die weergawe in die Liedboek (2001) is aansienlik gewysig deur Jonker en Van der Colf en bestaan nou net uit drie strofes. 

Melodie 
Die melodie GENEVAN 118 (Straatsburg 1545/Genève 1551) is die setting vir hierdie teks. Vir meer inligting oor die melodie, sien Lied 305. 

Bron 
Cillié: 302-303.