Lied 587

Ilse Pelem

Sections

Downloads

Vir Sang: ‘n PDF-dokument wat ’n melodielyn en lirieke bevat. In sommige gevalle bevat die dokument ook akkoorde.

Vir Begeleiding: ‘n PDF-dokument wat meerstemmige begeleiding vir orrel en/of klavier bevat. In sommige gevalle bevat hierdie dokument ook die lirieke van die lied.

Opname: Opname van van die lied, beskikbaar as mp3-lêer.

Aanbieding: ‘n Powerpoint aanbieding van die lied se lirieke.

Lirieke

1. "Kyk, Hy kom!" Wag, laat ons luister -
vanaf die mure, deur die duister
roep wagters met 'n luide stem:
"Kyk, Hy kom! Hy kom! Die Koning!
Ontwaak! Ontwaak! Elk in sy woning.
Verbly jou, o Jerusalem!
O neem jul lampe, kom,
Hy's daar, die Bruidegom!"
Halleluja!
Ons gaan Hom groet,
ons gaan Hom groet.
Ons gaan Hom juigend tegemoet.

2. Sion, hoor die feesgesange!
Ons hart klop bly en vol verlange;
van vreugde blink ons aangesig.
Kyk, die dag breek oor die kruine!
Ons hoor die klank van feesbasuine -
Jerusalem se nag word lig.
Hy daal na ons toe neer,
Gods Seun en onse Heer.
Halleluja!
Hy kom ons haal,
Hy kom ons haal.
Ons vier met Hom die bruilofsmaal.

Geskiedenis

Teks 
Die oorspronklike teks (en melodie) “Wachet auf, ruft uns die Stimme” is geskryf deur Philipp Nicolai (#372) en gepubliseer in sy boek met toewydingspoësie, Freudenspiegel des ewigen Lebens: Eine Sammlung von Kirchenliedern und Predigten (Halle, 1599). Die teks van Nicolai is gebaseer op die gelykenis van die tien maagde (Matt 25). Die lied is waarskynlik geskryf toe Nicolai pastor was in Unna in Wesfale en die dorpie gebuk gegaan het onder ’n hewige uitbraak van die pes van Julie 1597 tot Januarie 1598. Sowat 13 000 mense is, in hierdie dorpie alleen, dood. Nicolai probeer sy aandag aflei van die voortdurende tragedies deur te fokus op die doktrine van ewige lewe wat verkry word deur die bloed van Christus. Hy bestudeer die Skrif en lees ook Augustinus se boek Dē cīvitāte Dei (AD 426) voordat hy hierdie grootse teks skryf. Die teks is ook ’n model van die sogenaamde “Wächterlieder” van die Middeleeue. In hierdie liedere sing ’n jong man ’n lied met dagbreek wat bedoel was vir ’n vriend wat in die kasteel by ’n dame gekuier het, dat dit tyd is om huis toe te kom. Nicolai se lied is ’n waarskuwing aan Christene om gereed te maak vir die koms van Christus, hulle Lig. Saam met sy lied “Wie schön leuchtet der Morgenstern”, tel “Wachet auf” onder die beduidendste van Nicolai se liedere. Hierdie liedere staan onderskeidelik bekend as die “koning” (“Wachet auf”) en “koningin” (“Wie schön leuchtet”) van die Duitse geestelike liedere. 

J Baumbach (#192) het ’n letterlike Afrikaanse vertaling gemaak van Nicolai te teks in sy boek Cantate (1934) wat vir die Berlynse Sendinggenootskap in Suid-Afrika bedoel was. Vir die 1978-bundel het Izak de Villiers (#153) die teks gewysig en die oorspronklike drie strofes tot twee verkort. De Villiers het die teks effens hersien vir die Liedboek (2001). 

Melodie 
“WACHET AUF, RUFT UNS DIE STIMME” is geskryf deur Philipp Nicolai (1599) in aansluiting by Hans Sachs se “Silberweisse” (1513?). Vir meer inligting oor die melodie, sien Lied 271 wat terselfdertyd ook ’n isoritmiese weergawe van die melodie daarstel. 

Bronne 
CGLB: 623-635; Cillié: 290-291; CWH: 234-235; PHH: 788-789.