Lied 585

Sections

Lirieke

1. O Jesus, laat ons nooit vergeet
dat U wat alles van ons weet
sal oordeel oor ons hele lewe.
U sien ons hart by elke daad,
U ken ons liefde en ons haat,
deurskou ons wense en ons strewe.
Al wat verborge is, word lig
wanneer dit kom voor u gerig.

2. As Middelaar mag ons U sien,
al het ons niks van U verdien,
U wat ons skuld by God betaal het.
Ons mag gelowig op U bou,
ons toekoms aan U toevertrou,
U wat vir ons die kroon behaal het.
Ons kom nie in die oordeel meer -
leef uit die vryspraak van ons Heer.

3. So word u wederkoms ons hoop,
u liefde sluit die toekoms oop,
u Gees herskep ons wil en strewe.
Ons oë bly op U gerig
voor Wie die duisternis moet swig -
U is die waarheid en die lewe.
Ons harte juig: die Heer kom weer!
Kom Jesus, ja, kom spoedig, Heer

Geskiedenis

Teks 
“O Jezus laat ik nooit vergeet” is die Nederlandse teks van Rhijnvis Feith (#157) wat onder die opskrif “Het laatste oordeel” in die Evangelische Gezangen (1806) verskyn het. Dit is in Afrikaans vertaal in die AGB (1944), maar gewysig deur WD Jonker (#186) in die 1978-bundel. Jonker se teks is ingekort tot drie strofes en gewysig in die Liedboek (2001). 

Melodie 
Die melodie GENEVAN 84 (Genève, 1562) word by hierdie lied gebruik. Vir meer inligting oor die melodie, sien Lied 431.