Lied 584

Ilse Pelem

Sections

Downloads

Vir Sang: ‘n PDF-dokument wat ’n melodielyn en lirieke bevat. In sommige gevalle bevat die dokument ook akkoorde.

Vir Begeleiding: ‘n PDF-dokument wat meerstemmige begeleiding vir orrel en/of klavier bevat. In sommige gevalle bevat hierdie dokument ook die lirieke van die lied.

Opname: Opname van van die lied, beskikbaar as mp3-lêer.

Aanbieding: ‘n Powerpoint aanbieding van die lied se lirieke.

Lirieke

1. Ons sien die tekens van die tyd;
Hy kom, Hy kom, die Regter!
Hy kom in krag en heerlikheid
en eis van al sy knegte
verslag van hulle werksaamheid.
Die Regter prys die troue kneg,
maar oordeel tref die slegte.

2. U glans verskyn bo elke kruin,
die ganse aarde bewe.
Die dooies sal by die basuin
ontwaak, verrys, herlewe!
En dié wat leef op daardie dag
sal in een oomblik deur Gods mag
hernu word en verander.

3. Getroue Heiland staan my by -
my waarborg is u sterwe.
U spreek my van die oordeel vry,
dat ek u heil mag erwe.
Ek twyfel nie, U het voldoen...
Die bloed van Golgota versoen;
bedek my baie skulde.

4. Die Regter kom! Gods kinders wag
met vreugde op die tyding.
O kom! Want ook die skepping smag
na redding en bevryding.
Ja kom! Ons roep dit vroeg en laat:
Verlos ons, Heer, van alle kwaad
en maak ons heilig. Amen.

Geskiedenis

Teks 
Die Duitse teks is gebaseer op die Latynse sekwens “Dies irae, dies illa” wat deel is van die teks vir die Requiem (dodemis). Dit word gedateer uit die 11de of 12de eeu en handel oor die dag van die Wederkoms. Bartholomäus Ringwaldt het die teks in Duits verwerk as “Es ist gewisslich an der Zeit” en dit was een van die Zwey schöne Lieder wat apart gepubliseer is rondom 1565. Hy het die Duitse lied hersien en ingesluit in sy Handbüchlein: geistliche Lieder und Gebetlein, Auff der Reiss (Frankfurt an der Oder, 1586). Die lied is baie gebruik tydens die Dertigjarige Oorlog (1618-1648) toe mense dikwels gedink het dat die Laaste Dag aangebreek het. 

“Es ist gewisslich an der Zeit” is deur Johannes Baumbach (#192) in Afrikaans vertaal en ingesluit in sy gesangeboek vir die Berlynse Sendinggenootskap Cantate (1934). Die teks is gewysig en verkort deur Izak de Villiers (#153) vir die 1978-bundel en dit is so oorgeneem in die Liedboek (2001). 

Bartholomäus Ringwaldt (*c 1530-1532, Frankfurt an der Oder; †9 Mei 1599, Langenfeld, Neumark) skryf vanaf ’n baie jong ouderdom geestelike liedere, “Lehrgedichte” en komedies. Sy liedere het hyself in klein versamelings uitgegee. Die eerste sekere datum in Ringwaldt se lewe is 1543 toe hy matrikuleer het aan die Frankfurtse Viadrina. Hy studeer hierna teologie aan die Landesuniversität van die keurvorstedom Brandenburg, waar daar naas ou-kerklike skolastiek ook humanistiese invloede was. In 1556 beklee hy sy eerste pos as predikant en word in 1559 aangestel in Pieske. In 1566 word hy as predikant beroep na Langenfeld waar die Lutherse leer amptelik beoefen was. As ’n oortuigde Lutheraan het Ringwaldt ook met sy digterlike gawes probeer om die geloofswaarhede te verkondig. Hy was ’n volksdigter en het baie invloed gehad op sy tydgenote. Benewens die Handbüchlein publiseer hy ook Der 91 Psalm neben Siben [sic] andern schönen Liedern (1577) en Evangelia, Ayff alle Sontag unnd [sic] Fest (c 1581). 

Melodie 
Die melodie ES IST GEWISSLICH AN DER ZEIT (ook bekend as NUN FREUT EUCH) is van Duitse oorsprong en dateer uit die 15de eeu. Volgens oorlewering is die melodie neergeskryf deur Luther nadat hy dit by ’n reisende kunstenaar gehoor het. Dit is oorspronklik geassosieer met die sekulêre teks “Wach auf, meins Herzens schöne”. ’n Latere vorm van die melodie is ingesluit in Klug se Geistliche Lieder (Wittenberg, 1529) as die setting vir Luther se teks “Nun freut euch lieben Christen gmein”. Die melodie is ritmies aangepas in die Liedboek (2001). Vir meer inligting oor die melodie, sien Lied 426. 

Bronne 
Cillié: 293-294; CGLK: 659-660; HCLBW: 377-378; KLEG: 256-257.