Lied 581

Ilse Pelem

Sections

Downloads

Vir Sang: ‘n PDF-dokument wat ’n melodielyn en lirieke bevat. In sommige gevalle bevat die dokument ook akkoorde.

Vir Begeleiding: ‘n PDF-dokument wat meerstemmige begeleiding vir orrel en/of klavier bevat. In sommige gevalle bevat hierdie dokument ook die lirieke van die lied.

Opname: Opname van van die lied, beskikbaar as mp3-lêer.

Aanbieding: ‘n Powerpoint aanbieding van die lied se lirieke.

Lirieke

1. O Heer, my God,
ek leef uit u ontferming.
U is my toevlug, U bied my beskerming.
Net U bepaal my lewenslot.

2. In donker nag ervaar ek u nabyheid.
U Woord bring vrede,
vastigheid en vryheid.
By U vrees ek geen bose mag.

3. Waar ek mag gaan,
daar is u liefde by my.
Selfs in my lyding weet ek: U bevry my.
U laat my veilig by U staan.

4. Heer, dink aan my
wanneer my einde nader.
Ek is u kind, hou my tog vas, my Vader.
U Seun het ook vir my gely.

Geskiedenis

Teks 
Die teks is geskryf deur Wallie da Silva en postuum in die Liedboek (2001) gepubliseer. 
Andrew Anthony (Wallie) da Silva (*27 Julie 1943, Krugersdorp; †15 Junie 2000, Pretoria) matrikuleer in 1960 aan die Hoërskool Monument op Krugersdorp. Hy studeer aan die UP waar hy die volgende grade verwerf: 1963: BA; 1966: BD; 1973: BA Hons (Semitiese Tale); 1987: DD in die Departement Ou-Testamentiese Wetenskap met die proefskrif getiteld: “Die funksie van die skeppingstradisie in die boek Jeremia”. In 1994 behaal hy ’n MA (Semitiese Tale) en in 2000 word die graad MDiv in Praktiese Teologie postuum aan hom toegeken deur die UP. 

Da Silva is op 29 November 1966 gelegitimeer. Hy bedien die Hervormde gemeentes Johannesburg (1967) en Pretoria-Wes (1970). Hierna bedien hy die volgende gemeentes deeltyds: Polisiekollege (1977); Wonderboom (1980); Hartebeeshoek (1988); Witfontein (1992); Pretoria-Wes (1996). Hy word in 1976 aangestel as tydelikedeeltydse junior dosent in die Departement Semitiese Tale aan die UP. In 1977 word hy ’n voltydse dosent in dieselfde departement. Op 1 Januarie 1993 word hy aangestel as medeprofessor in Semitiese Tale. Hy dien as verteenwoordiger van die NHK op die kommissie vir die samestelling van die Liedboek. 

Melodie 
GOTT IST MEIN LIED, die melodie wat vir hierdie lied gebruik word, is geskryf deur CPE Bach (#198) in 1787. Vir meer inligting oor die melodie sien Lied 198. 

Bronne 
CC; Hervormde Kerk-argief.