Lied 579

Ilse Pelem

Sections

Downloads

Vir Sang: ‘n PDF-dokument wat ’n melodielyn en lirieke bevat. In sommige gevalle bevat die dokument ook akkoorde.

Vir Begeleiding: ‘n PDF-dokument wat meerstemmige begeleiding vir orrel en/of klavier bevat. In sommige gevalle bevat hierdie dokument ook die lirieke van die lied.

Opname: Opname van van die lied, beskikbaar as mp3-lêer.

Aanbieding: ‘n Powerpoint aanbieding van die lied se lirieke.

Lirieke

1. Ons harte is verheug dat God,
beskikker van ons deel en lot,
ons lewe in sy hande hou -
Hóm kan ons alles toevertrou.

2. Hy wat sy eie weg wil gaan,
sien dwaallig soms vir sterre aan,
en as die skynsel hom bekoor,
dan dwaal hy van die regte spoor.

3. God ken alleen die regte pad
wat uitloop op die hemelstad;
Hy weet of voor- of teëspoed
die beste is vir ons gemoed.

4. Waar niemand anders help, help Hy;
as mense wyk, staan Hy ons by.
in rus en vreugde, nood en stryd
bly Hy dieselfde deurentyd.

5. As ons die doodsvallei betree,
kan selfs ons beste vriend nie mee,
maar Hy, die troue Vriend in nood,
Hy bly by ons déúr graf en dood.

6. Kom, tree ons dan bemoedig voort;
die Here rig ons deur sy Woord.
Al lei ons pad deur smart en vrees,
sal ons nie meer kleinmoedig wees.

Geskiedenis

Teks 
Die oorspronklike Nederlandse teks, “Ons hart verheugt zich, dat bij God”, is geskryf deur Hieronymus van Alphen (#152) en verskyn as Gezang 28 in die Evangelische Gezangen (1806). GBA Gerdener (#157) het die teks in Afrikaans vertaal in Die Nuwe Halleluja (1931) en dit is ook opgeneem in die AGB (1944). Die teks is gewysig deur Gerjo van der Merwe (#151) vir die 1978-bundel. Die weergawe in die Liedboek (2001) is gewysig en ingekort tot ses strofes. 

Melodie 
Vir meer inligting oor die melodie GENEVAN 134 (Genève, 1551) wat hier gebruik word, sien Lied 268. 

Bron 
Liedboek (2001).