Lied 579

Vers 1

1. Ons harte is verheug dat God,
beskikker van ons deel en lot,
ons lewe in sy hande hou –
Hóm kan ons alles toevertrou.

Kry toegang tot die volledige lirieke. Gemeentes met ’n aktiewe kerkmusiek-lisensie wat reeds op Missio.org.za geregistreer is, kan aanteken om alle verse se lirieke te sien.

Kry toegang tot alle bladmusiek en ander aflaaibare lêers. Gemeentes met ’n aktiewe kerkmusiek-lisensie wat reeds op Missio.org.za geregistreer is, kan aanteken om af te laai.

Ons hart verheugt zich, dat bij God – Hieronymus van Alphen 1806; GBA Gerdener 1931; AGB 1944; gewysig Gerjo van der Merwe 1978; gewysig 2001
Psalm 134 – Genève 1551
Inligting oor die verwerking van hierdie lied is nie tans beskikbaar nie.
Inligting oor die uitgewer van hierdie lied is nie tans beskikbaar nie.

Teks 
Die oorspronklike Nederlandse teks, “Ons hart verheugt zich, dat bij God”, is geskryf deur Hieronymus van Alphen (#152) en verskyn as Gezang 28 in die Evangelische Gezangen (1806). GBA Gerdener (#157) het die teks in Afrikaans vertaal in Die Nuwe Halleluja (1931) en dit is ook opgeneem in die AGB (1944). Die teks is gewysig deur Gerjo van der Merwe (#151) vir die 1978-bundel. Die weergawe in die Liedboek (2001) is gewysig en ingekort tot ses strofes. 

Melodie 
Vir meer inligting oor die melodie GENEVAN 134 (Genève, 1551) wat hier gebruik word, sien Lied 268. 

Bron 
Liedboek (2001).