Lied 576

Ilse Pelem

Sections

Downloads

Vir Sang: ‘n PDF-dokument wat ’n melodielyn en lirieke bevat. In sommige gevalle bevat die dokument ook akkoorde.

Vir Begeleiding: ‘n PDF-dokument wat meerstemmige begeleiding vir orrel en/of klavier bevat. In sommige gevalle bevat hierdie dokument ook die lirieke van die lied.

Opname: Opname van van die lied, beskikbaar as mp3-lêer.

Aanbieding: ‘n Powerpoint aanbieding van die lied se lirieke.

Lirieke

1. Moet jy stry teen moeilikhede,
kind van God, vertrou op Hom;
Hy beantwoord jou gebede;
Hy ken jou omstandighede.
Hy omskep jou smart in vreug;
jy kan jou in Hom verheug.

2. Bou in kommervolle dae
al jou hoop op Hom alleen;
Hy hoor al jou sugte en klae.
Hy ken al jou angs en vrae
deur die swaarste teenspoed heen -
Hy kan help, ja, Hy alleen.

Geskiedenis

Teks 
“Moet gij steeds teen onspoed strijden” deur Catharina Allegonda van Lier is die enigste Nederlandse gesang wat aan die Kaap ontstaan het en in die Evangelische Gezangen (1806) opgeneem is. GBA Gerdener (#157) het die teks vir Die Nuwe Halleluja (1931) in Afrikaans vertaal en hersien vir opname in die AGB (1944). Gerjo van der Merwe (#151) het dit gewysig vir die 1978-bundel en ingekort tot vier strofes. Die aantal strofes is verder ingekort tot twee met die wysigings wat aangebring is in die Liedboek (2001). 

Catharina Allegonda van Lier (*17 Maart 1768, Assen; †22 September 1801, Kaapstad) was ’n mistiese skrywer. Sy is van vroeg af beïnvloed deur die kennis en belangstellings (antieke geskiedenis en literatuur) van haar vader en haar broers wat gaan studeer het. Na ’n familie-skandaal vertrek sy in 1786 saam met haar broer, die predikant Helperus Ritsema van Lier (1764-1793), aan boord van die VOC-skip Jachtrust na Kaapstad. Hulle kom op 10 September in Kaapstad aan en hy word geordineer in die Groote Kerk. Catherina staan haar broer by in sy beroep as predikant, godsdiensonderwyser en sieketrooster. Sy speel ook ’n belangrike rol in ’n“bid- en werkvereniging” wat deur haar broer op die been gebring is. Na sy dood sit sy die werk voort. Ook sy sterf vroeg aan tuberkulose. Op haar sterfbed oorhandig sy haar dagboek en ander geskrifte aan die sendeling (en haar verloofde) Johannes Jacobus Kircherer (1775-1825) met die versoek om dit te laat publiseer “tot opwekking van Godvruchtigen … dat der blinden ogen geopend en het gezicht dergenen die zien, versterkt mogen worden” (Dagboek, IX). Kircherer was een van die eerste sendelinge van die London Mission Society wat in die Kaapkolonie gewerk het en het ’n belangrike rol gespeel by die opname van Van Lier se gedig “Moet gij steeds teen onspoed strijden” in die Evangelische Gezangen (1806). Haar gedigte is nie hoog aangeslaan nie en het gevolglik ook nie die toets van die tyd deurstaan nie. 

Melodie 
Die melodie van die EVANGELISCHE GEZANG 28 is geskryf deur Cornelis de Pauw (#299) en staan in die Evangelische Gezangen (1806) by die teks van Van Lier. Dit word aangedui as ’n “Nieuwe Zangwijse”. De Pauw is veral bekend vir sy melodie vir “Op berge en in dale” (Lied 509). 

Bronne 
Cillié: 107-108; DACB; DVLN; resources.huygens.knaw.nl