Lied 575

Ilse Pelem

Sections

Downloads

Vir Sang: ‘n PDF-dokument wat ’n melodielyn en lirieke bevat. In sommige gevalle bevat die dokument ook akkoorde.

Vir Begeleiding: ‘n PDF-dokument wat meerstemmige begeleiding vir orrel en/of klavier bevat. In sommige gevalle bevat hierdie dokument ook die lirieke van die lied.

Opname: Opname van van die lied, beskikbaar as mp3-lêer.

Aanbieding: ‘n Powerpoint aanbieding van die lied se lirieke.

Lirieke

1. Wie op die Heer vertrou in lyding
en op Hom steun, selfs in gevaar,
is deur Hom seker van bevryding
en van sy redding: ewig, waar.

Wie op die Here God vertrou,
het séker nie op sand gebou.

2. Bly op die Heer vertrou in lyding
en wees voor Hom ootmoedig stil.
Maak op Hom staat vir hulp en leiding;
soek biddend na sy sin en wil.

Wie op die Here God vertrou,
het séker nie op sand gebou.

3. Leef daagliks dankbaar en tevrede
en bly op God se wil bedag:
Hy hoor ons dank- en smeekgebede
en seën ons as ons biddend wag.

Wie op die Here God vertrou,
het séker nie op sand gebou.

Geskiedenis

Teks 
Georg Neumark (#273) het hierdie lied op 20-jarige leeftyd geskryf as danklied na vele uitreddings (sien ook Lied 273). “Wer nur den lieben Gott lässt walten” verskyn vir die eerste maal in Fortgepflanzer musikalischpoetischer Lustwald (Jena, 1657) wat deur Neumark uitgegee is. Dit is nog ’n kerklied wat geskryf is tydens die oproer van die Dertigjarige Oorlog. In die herfs van 1641 het Neumark met ’n groep tussen Leipzig en Lübeck gereis. Buite Magdeburg is hy beroof van alles wat hy gehad het buiten ’n gebedeboekie en ’n bietjie geld wat in die some van sy klere vasgewerk was. In plaas daarvan om, soos hy beplan het, verder te reis na die Universiteit van Königsberg, draai hy terug na Magdeburg. Hier soek hy vergeefs vir werk. Ook reise na Lüneberg, Winsen en Hamburg lewer vir hom geen werk nie. In Desember gaan hy na Kiel waar regter Stephan Henning hom aanbeveel as onderwyser vir ’n plaaslike familie. Neumark skryf oor hierdie gebeure in sy laaste gepubliseerde werk Tränendes Haus Kreuz (1681): “Die goeie geluk wat so skielik en onverwags na my kant toe gekom het, asof uit die hemel, het my hart so verbly dat ek op dieselfde dag die nou bekende lied “Wer nur den lieben Gott lässt walten” ter ere van my geliefde Heer geskryf het. Ek het genoeg rede gehad om God te dank vir die genade aan my bewys”. 

Abraham Rutgers (#151) het die teks in Nederlands vertaal en dit is opgeneem in die Evangelische Gezangen (1806). “Wie maar de goeden God laat zorgen” word ook baie geliefd in Suid-Afrika. GBA Gerdener (#157) vertaal dit vir Die Nuwe Halleluja (1931) in Afrikaans en dit word hersien vir opname in die AGB (1944). In die 1978-bundel is die teks gewysig deur Gerjo van der Merwe (#151) en die eerste reël lui soos volg: “Wie op die Heer vertrou in lyding”. Van der Merwe se teks is egter gewysig deur Karen de Wet (#267) vir die weergawe in die Liedboek (2001). Die oorspronklike sewe strofes is verminder tot drie. 

Melodie 
Die melodie WER NUR DEN LIEBEN GOTT LÄSST WALTEN (NEUMARK) is ook geskryf deur Georg Neumark in 1641. Vir meer inligting sien Lied 273. 

Bronne 
CGLB: 970-973; CWH: 461; HC: 632-634; PHH: 611-612.