Lied 574

Vers 1

1. ‘n Skare stroom van oral saam,
kom soek genesing, troos by Hom.
Mense noem oraloor diÈ Naam,
praat oor sy dade, huldig Hom.

Kry toegang tot die volledige lirieke. Gemeentes met ’n aktiewe kerkmusiek-lisensie wat reeds op Missio.org.za geregistreer is, kan aanteken om alle verse se lirieke te sien.

Kry toegang tot alle bladmusiek en ander aflaaibare lêers. Gemeentes met ’n aktiewe kerkmusiek-lisensie wat reeds op Missio.org.za geregistreer is, kan aanteken om af te laai.

At even when the sun was set – Henry Twells 1868; Louwrens Strydom 2001 (postuum)
ANGELUS – Georg Joseph 1657; aangepas 1847
Inligting oor die verwerking van hierdie lied is nie tans beskikbaar nie.
Inligting oor die uitgewer van hierdie lied is nie tans beskikbaar nie.

Teks 
Henry Twells skryf die teks “At even when the sun was set”, nadat die liedskrywer sir Henry Baker (1821-1877) hom gevra het om ’n aandlied te skryf vir die aanhangsel van Hymns Ancient and Modern (1868). Twells berig soos volg hieroor: “Being at that time the headmaster of a large grammar school, I wrote it one afternoon while the boys were taking examinations and I was supposed to be seeing ‘all fair’. I am afraid I could not have been very energetic or lynx-eyed in my duties that day, but I little anticipated the popularity the hymn would attain”. Dit is duidelik dat hy die toneel van Jesus se bediening in Kapernaum (Luk 4:40/Mark 1:32) in gedagte gehad het. Die teks is vir die eerste keer gepubliseer in die Supplement (1889) tot die tweede uitgawe van Hymns Ancient and Modern. Die Afrikaanse verwerking van Louwrens Strydom (#174) is in die Liedboek (2001) gepubliseer. 

Henry Twells (*13 Maart 1823, Ashted, Birmingham; †19 Januarie 1900, Bournemouth) het sy literêre loopbaan begin toe sy vader aan hom op negejarige ouderdom ’n drukpers gegee het. Hierop het hy maandeliks The Ashted Gazette gedruk. Hy gaan skool aan die King Edward’s School in Birmingham en studeer later aan Peterhouse, Cambridge, waar hy in 1848 ’n BA en in 1851 ’n MA verwerf. Hy is geordineer as diakonus in 1851 en as priester in 1852. Later word hy kurator in Stratford-upon-Avon. Hierna bring hy twee jaar deur as Master van St Andrew’s House School in Mells, Somerset, voordat hy hoof van die Godolphin School, Hammersmith in 1856 word. Gedurende die 14 jaar wat hy daar bly, publiseer hy Poetry for Repetition (hersiene uitgawe, 1882), wat gewild word as ’n skoolhandboek. In 1870 hervat Twells die bediening as rektor van Baldock, Hertfordshire, en verhuis in 1871 na Waltham-onthe-Wolds in Leicestershire. In 1884 word hy die eredomheer van Peterborough Cathedral. In 1890 tree hy af in Bournemouth waar hy bly tot sy dood. Sy belangrikste bydrae tot die Engelse himnodie sluit die volgende liedere in: “Glorious is Thy name, 

o Lord”, “Not for our sins alone”, “Know ye the Lord hath borne away?”, “The voice of God’s creation found me” en die bekende en geliefde “At even ere the sun was set” (oorspronklike titel). Hierdie tekste is almal gepubliseer in die Supplement (1889) tot die tweede uitgawe van Hymns Ancient and Modern (1886). Ander liedere het ook verskyn in Hymns, Sonnets, and other Poems for the Bicentenary of the S.P.G (1900) en Hymns and other Stray Verses (1901). 

Melodie 
Die melodie ANGELUS (ook bekend as WHITSUN HYMN en DU MEINER SEELEN) is gekomponeer deur Georg Joseph (#309) in 1657 en was oorspronklik geset op die teks van Johann Scheffler (1624-1677): “Du meiner Seelen güldne Zier”. Dit verskyn in Heilige SeelenLust (1657). 

Inderwaarheid kom die melodie se titel van Scheffler se naam – hy het na sy bekering tot die Katolieke geloof die naam Angelus Silesius aangeneem. Joseph het die meeste toonsettings vir Scheffler se tekste gemaak. Tussen 1657 en 1668 het Joseph saam met Johann Scheffler vyf volumes met kerkliedere gepubliseer. Die melodie waarop ANGELUS gebaseer is, word gevind in Heilge SeelenLust oder Geistliche HirtenLieder (Breslau, 1657). Die huidige vorm stam van die Cantica Spiritualia, (München, 1847) en verdere ritmiese aanpassings is gedoen in die Revised Edition van Hymns Ancient and Modern (1875). 

Bronne 
CDH; Colquhoun: 244-245; CWH: 300; HCLBW: 119, 218; HLH: 93; Hymnary.org; KLEG: 270; Knight: 29, 307; PHH: 470-471.