Lied 565

Sections

Lirieke

1. Hoed my as ek my gaan neerlê,
grote God, wat altyd waak.
O, beskerm my deur u Almag
as die kwade my genaak.

2. O, vergeef my al my sondes,
dan lê ek my hofie neer.
Dood of hel sal ek nie vrees nie
want U is my rotssteen, Heer.

3. Neem my ouers en my vriende
in bewaring hierdie nag.
Môre dank ons U vir goedheid -
gawe van 'n nuwe dag.

Geskiedenis

Teks 
Die herkoms van die teks “Leg mij om te slapen neder” is onbekend. Die Afrikaanse weergawe van GC Cillié (#366) is gepubliseer in die FAKsangbundel (1950). 

Melodie 
Die tradisioneel Afrikaanse melodie MAGALIESBURGSE AANDLIED is opgeteken deur Gawie Cillié (#366) in 1950 by oom Frans Fouché op die plaas Doringhoek, Maanhaarrand, distrik Magaliesburg. 

Bron 
Liedboek (2001). Volume 2