Lied 562

Ilse Pelem

Sections

Downloads

Vir Sang: ‘n PDF-dokument wat ’n melodielyn en lirieke bevat. In sommige gevalle bevat die dokument ook akkoorde.

Vir Begeleiding: ‘n PDF-dokument wat meerstemmige begeleiding vir orrel en/of klavier bevat. In sommige gevalle bevat hierdie dokument ook die lirieke van die lied.

Opname: Opname van van die lied, beskikbaar as mp3-lêer.

Aanbieding: ‘n Powerpoint aanbieding van die lied se lirieke.

Lirieke

1. Aan U, o God, my dankgesange
U wil ek in my aandlied prys!
Al kwyn die sonlig teen die hange,
u lig, my Lig, sal hoër rys.
U het my met u guns versadig
en as 'n vader my beskerm;
met seëninge, so milddadig,
U dag en nag oor my ontferm.

2. By U laat ek met stil vertroue
al my bekommernis vannag;
u Gees sal my in dié vertroue
ook voortlei in die nuwe dag!
U self stel aan die Bose perke;
U het ons vir u diens bevry.
Laat doen ons, Heer, die goeie werke
deur Jesus vir ons voorberei.

3. Dank, Vader, dank vir u genade
dis onverdiende guns alleen!
Beoordeel U na reg my dade,
waar sal ek skuil, waar vlug ek heen?
Maar nee, ek mag, ek wil nie vrees nie,
U spreek my vry om Jesus bloed;
ek sal nie meer bekommerd wees nie
in Hom is rus vir my gemoed.

4. Ek weet aan wie'k my toevertrou het,
al wissel dan ook dag en nag;
ek ken die Rots op wie'k gebou het,
van wie ek al my heil verwag.
Eens aan die einde van my lewe
sal ek, van dood en sonde vry,
vir al u seën en goedheid, Here,
U nuut my dank- en loflied wy.

Geskiedenis

Teks 
Herman Bruining (#339) se Nederlandse aandgesang “‘k Wil U, o God, mijn dank betalen” kom uit die Evangelische Gezangen (1806) en het oorspronklik vyf strofes gehad. Luther se instruksies in sy Klein Kategismus (1529) ten opsigte van aandoordenkings was sonder twyfel die inspirasie vir hierdie teks. Sommige skrywers wys daarop dat die teks ’n aanpassing van die Duitse gesang van Christian Gellert: “Für alle Güte sey gepreist” kan wees wat in die Zollikofer GesangBuch (Leipzig, 1766) gepubliseer is. 

Die teks is in Afrikaans vertaal in die AGB (1944). Attie van der Colf (#169) het die teks gewysig (deur veral die omruiling van strofes) in die 1978-bundel. Die teks is met wysigings, inkorting en omruiling van strofes opgeneem in die Liedboek (2001). 

Melodie 
DIE TUGEND WIRD DURCH’S KREUZ GEÜBET is afgelei van die meer geornamenteerde weergawe wat gevind word in Johann Freylinghausen se Geistreiches Gesangbuch (Halle, 1704) waarin dit gebruik is as ’n setting vir die teks “Die Tugend wird durch’sKreuz geubet”. Vir meer inligting oor die melodie, sien Lied 504. Die melodie is ritmies aangepas in die Liedboek (2001). 

Bronne 
Cillié: 539-540; CGLB: 867-870; PHH: 602-603.