Lied 558

Sections

Lirieke

1. O grote Christus, eewge lig,
niks is bedek vir u gesig;
u lig bestraal ons waar ons gaan -
al skyn geen son, al lig geen maan.

2. Toon ons u goedheid en u mag
deur u beskerming in die nag;
wees U ons skild teen leed en ramp,
beskerm ons brose lewenslamp.

3. Gee ons gemoedsrus vir die nag,
soos mense wat u koms verwag;
laat ons in die vertroue leef
dat u ons al ons skuld vergeef.

4. O Vader, laat u liefde ons lei;
o Seun, staan ons genadig by;
o Gee, wil ons in waarheid leer;
drie-enig' God, ons sing u eer.

Geskiedenis

Teks 
Hierdie teks berus op die sesde-eeuse Latynse himne “Christe qui lux es et dies”. Dit word gereken as een van die Ambrosiaanse himnes. ’n Duitse vertaling deur Wolfgang Meuslin (1497-1563), “Christe, der du bist Tag und Licht”, is in Wittenberg in 1526 gepubliseer. In latere Wittenbergse publikasies (1529, 1533) word dit ook met Luther verbind. Petrus Dathenus (#249) het ’n Nederlandse vertaling van die lied ingevoeg in sy psalmboek van 1586. Hendrik Ghijsen het vir die Nederlandse Psalmberyming van 1773 ook ’n vertaling van Luther se aandlied gemaak: “O groote Christus, eeuwig licht”. Hierdie weergawe is in Suid-Afrika gesing tot met die verskyning van die AGB (1944). Hierin is die Afrikaanse vertaling wat JD du Toit (Totius) (#249) in 1937 gemaak het, afgedruk: “O Grote Christus, eew’ge Lig”. Die teks is gewysig deur Gerjo van der Merwe (#151) in die 1978-bundel en ingekort tot ses strofes. Vir die Liedboek (2001) is die teks verder ingekort tot vier strofes. 

Hendrik Ghijsen (*1633/1660; †4 November 1693, Amsterdam) was ’n goud- en silwersmid van beroep en voorsanger in die Amstelkerk in Amsterdam. Hy dig verskeie psalmtekste waarvan ’n bundel Der Honigraat der Psalmendichten (Amsterdam, 1686) uitgegee is.

Melodie 
Vir meer inligting oor die melodie ERHALT UNS, HERR, BEI DEINEM WORT, sien Lied 252. 

Bronne 
Cillié: 528-529; resources.huygens.knaw.nl