Lied 547

Sections

Lirieke

1. Alle volke, klap jul hande:
Juig tot eer van God.
Verhef jul stem en roem sy Naam
in elke stad op aarde!

Sing en sing en sing dan saam;
loof en prys sy grote Naam,
want Hy is ewig Koning
in die hemel en op aarde!
Sing en sing en sing dan saam;
loof en prys sy grote Naam,
want die Hemelkoning
skenk ons sy genade!

2. Hy is ewig Koning
in die hemel en op aarde!
Die volke kniel, die nasies juig
oor al sy skeppingsdade.

Sing en sing en sing dan saam;
loof en prys sy grote Naam,
want Hy is ewig Koning
in die hemel en op aarde!
Sing en sing en sing dan saam;
loof en prys sy grote Naam,
want die Hemelkoning
skenk ons sy genade!

3. Ons gaan in sy woning in,
Hy roep ons almal saam;
die skare juig en horings blaas,
ons almal roem sy Naam!

Sing en sing en sing dan saam;
loof en prys sy grote Naam,
want Hy is ewig Koning
in die hemel en op aarde!
Sing en sing en sing dan saam;
loof en prys sy grote Naam,
want die Hemelkoning
skenk ons sy genade!

Geskiedenis

Teks 
Die teks is geskryf deur Braam Hanekom (#450) en vir die eerste keer in die Jeugsangbundel 2 (1993) gepubliseer. Vir die weergawe in die Liedboek (2001) het Ken Gerber (#544) (vers 1) en Fanie Naudé (#544) (vers 2 en 3) die teks hersien. Dit is gebaseer op Psalm 47. 

Melodie 
Die melodie HANEKOM is geskryf deur Braam Hanekom in 1990 en dit is in 1993 in Jeugsangbundel 2 gepubliseer saam met die teks soos hier bo bespreek. Dit is ritmies aangepas in die Liedboek (2001) 

Bron 
E-poskorrespondensie met Danelle Jordaan, 5 Mei, 6 Junie en 13 Julie 2017; www.cbn.com