Lied 535

Ilse Pelem

Sections

Downloads

Vir Sang: ‘n PDF-dokument wat ’n melodielyn en lirieke bevat. In sommige gevalle bevat die dokument ook akkoorde.

Vir Begeleiding: ‘n PDF-dokument wat meerstemmige begeleiding vir orrel en/of klavier bevat. In sommige gevalle bevat hierdie dokument ook die lirieke van die lied.

Opname: Opname van van die lied, beskikbaar as mp3-lêer.

Aanbieding: ‘n Powerpoint aanbieding van die lied se lirieke.

Lirieke

1. Staan deur u Gees, o Here,
die egpaar altyd by,
sodat hul, U ter ere,
hulself aan U kan wy.
Bewaar hul teen die kwade,
die Bose wat verlei;
gee aan hul u genade
dat hul steeds trou sal bly.

2. Gee dat hul deur die lewe
mekaar tot hulp sal wees;
bo selfsug ook verhewe
en één van sin en gees.
Dit is u welbehae
dat hul in liefde woon;
plaas U oor al hul dae,
o Heer, 'n vreugdekroon.

Geskiedenis

Teks
“Blijft gij met Uwen zegen” kom voor in die Rynse Sendinggenootskap se 19deeeuse bundel Gezangen en Liederen. Daar word vermoed dat die Nederlandse teks moontlik ’n vertaling van ’n Duitse teks kan wees, maar dit kon nie bevestig word nie. Eerwaarde E Hartwig (#250) het die lied in Afrikaans verwerk vir die gesangeboek van die NGSK in Suid-Afrika, naamlik die Sionsgesange (Worcester, 1947). Gerjo van der Merwe (#151) het die teks hersien en verkort vir die 1978-bundel en dit is weer gewysig vir die Liedboek (2001). 

Melodie 
Melchior Teschner (#409) se melodie uit 1613, VALET WILL ICH DIR GEBEN, word by hierdie teks gebruik. Vir meer inligting oor die melodie, sien Lied 409. 

Bron 
Cillié: 519.