Lied 534

Ilse Pelem

Sections

Downloads

Vir Sang: ‘n PDF-dokument wat ’n melodielyn en lirieke bevat. In sommige gevalle bevat die dokument ook akkoorde.

Vir Begeleiding: ‘n PDF-dokument wat meerstemmige begeleiding vir orrel en/of klavier bevat. In sommige gevalle bevat hierdie dokument ook die lirieke van die lied.

Opname: Opname van van die lied, beskikbaar as mp3-lêer.

Aanbieding: ‘n Powerpoint aanbieding van die lied se lirieke.

Lirieke

Stuur ons uit, Heer,
stuur ons uit, Heer,
stuur ons uit, Heer,
in u Naam!

Gee ons krag, Heer,
gee ons krag, Heer,
gee ons krag, Heer
in u Naam!

Laat ons gaan, Heer,
laat ons gaan, Heer,
laat ons gaan, Heer,
in u Naam!

Thuma mina, thuma mina,
thuma mina, Somandla.
(Xhosa)

Seng'ya vuma, seng'ya vuma,
seng'ya vuma, Somandla.
(Zoeloe)

Roma nna, roma nna,
roma nna, Modimo
(Sotho)

Geskiedenis

Teks 
Dit is nog ’n vrye Afrikaanse vertaling van tradisionele isiZoeloe, isiXhosa en Sesotho tekste. Sien Lied 533 

Die letterlike vertaling van die oorspronklike teks is “Thuma mina, Nkosi yam” in Afrikaans is “Stuur my, Here”. Volgens Dave Dargie (1937-) het die lied geen naspeurbare herkoms nie behalwe dat dit tipies is van die vrouens se manyano (vroulike vergaderings). William Obaga, ’n kenner van geestelike musiek by die Lutherse Seminarium in Kenia, voeg by dat dit ’n tipiese gemeenskapslied is wat dikwels voorkom in ’n verskeidenheid van gemeenskaplike vergaderings of byeenkomste en feeste. Dit funksioneer meesal wanneer religieuse nadenke vereis word in die kerk of in gemeenskapslewe. Dit kom algemeen voor in sub-Sahara-Afrika. Hierdie weergawe is oorspronklik gedruk in die Lumko Hymnbook (Dave Dargie, 1991) en word gebruik vir prosessies en die opneem van offergawes. Mense beweeg terwyl dit gesing word. 

Melodie 
THUMA MINA is ’n tradisionele lied uit Suid-Afrika (isiZoeloe). Vir meer inligting sien Lied 533. Tradisioneel word dit onbegeleid gesing. Die sangers slaan op liedboeke of ander items in die nabyheid, ten einde kinestetiese response moontlik te maak. Soos dit dikwels die geval is, word die musiek nie altyd gesing soos dit genoteer is nie en verskillende weergawes bestaan. 

Bronne 
CC; Dargie: 30-34; HC: 384.