Lied 525

Ilse Pelem

Sections

Downloads

Vir Sang: ‘n PDF-dokument wat ’n melodielyn en lirieke bevat. In sommige gevalle bevat die dokument ook akkoorde.

Vir Begeleiding: ‘n PDF-dokument wat meerstemmige begeleiding vir orrel en/of klavier bevat. In sommige gevalle bevat hierdie dokument ook die lirieke van die lied.

Opname: Opname van van die lied, beskikbaar as mp3-lêer.

Aanbieding: ‘n Powerpoint aanbieding van die lied se lirieke.

Lirieke

1. Here, hoe blymoedig
en in dank oorvloedig
maak U my die hart.
U gee ons u seën
soos 'n milde reën;
U vertroos in smart.
Ja, ons weet, ook in ons leed
leef ons onder u genade;
vrees ons nie die kwade.

2. Ook in sterwensmarte
weet ons in ons harte:
Ons Verlosser leef!
En die liggaam, sterflik,
sal U onverderflik
eenmaal laat herleef.
Laaste vyand, aardse dood,
hoe ons soms vir jou ook bewe -
Christus is ons lewe!

3. Heer, U gee u lewe,
so word ons vergewe
en verlos van dood.
In U groot ontferming -
gee U ons beskerming -
Redder uit die nood!
Ons sal, tot u eer, o Heer,
in U heil met blydskap lewe -
aan U oorgegewe.

Geskiedenis

Teks 
Christoph Neander se oorspronklike Duitse teks “Wie getrost und heiter” is gepubliseer onder die opskrif “Freudigkeit des Glaubens” in sy Geistliche Lieder (Riga en Leipzig, 1766). Dit is in Nederlands vertaal as “O hoe blij te moede” deur Ahasverus van den Bergh (#189) en gepubliseer in die Evangelische Gezangen (1806). Die teks is in Afrikaans vertaal in die AGB (1944) en gewysig deur Gerjo van der Merwe (#151) vir die 1978-bundel. Dit is op enkele woordwysigings na, so opgeneem in die Liedboek (2001). 

Christoph Friedrich Neander (*28 Desember 1723, Eckau, Kurland; †9 Julie 1802, Grenzland) studeer teologie in Halle (an der Saale) en was aanvanklik ’n tuisonderwyser totdat hy in 1751 in Kabillen geordineer is. Sedert 1756 werk hy as evangeliese pastor in Grenzhof en Kuckern. In 1775 tree hy gelyktydig op as Propst in Doblenz en assessor van die Kurlandse Konsistorium. Hy wys ’n aanstelling as superintendent van Kurland in 1785 van die hand. Sy gedigte en liedere is sterk deur die digters CF Gellert en FG Klopstock beïnvloed en verteenwoordig ’n gematigde stem van die realisme. Reeds in 1766 verskyn sy eerste bundel Geistliche Lieder. Hy vertaal liedere in Lets en dit vind neerslag in die Mitauschen lettischen Gesangbuch. Hy gee in 1773 ’n Neue Sammlung Christlicher Gesänge uit en volg dit in 1774 op met ’n tweede versameling Geistliche Lieder wat ook die invloed van die Aufklärung in Kurland bevestig. Dit vind ook neerslag in ’n Entwurf für eine neue Kirchenordnung im Geiste der Aufklärung (1786). 

Melodie 
Hierdie melodie het vir die eerste keer verskyn in 1715 by die lied “Jesu, meine Liebe” in ’n bundel van Christian Witt (#186). Witt was moontlik ook die komponis. Die melodie JESU MEINE FREUDE (Lied 412) is aanvanklik by die teks “O hoe blij te moede” in die Evangelische Gezangen (1806) gebruik. Hierdie melodie word ook aangedui in Neander se Geistliche Lieder (1766). Die melodie van Witt het deur middel van die gesangeboeke van die Berlynse Sendinggenootskap, wat dit in verskeie uitgawes met JESU, MEINE LIEBE vervang het, gevestig geraak in Suid-Afrika. In die AGB (1944) word die oorsprong van die melodie aangedui as die Gezangbuch (Barmen, 1841). Hierin is dit reeds ’n aanpassing van die oorspronklike melodie van Witt. Barmen was die setel van die Berlynse Sendinggenootskap. 

Bronne 
BBKL: 520-521; Cillié: 342; CGLB: 1282-1288.