Lied 523

Ilse Pelem

Sections

Downloads

Vir Sang: ‘n PDF-dokument wat ’n melodielyn en lirieke bevat. In sommige gevalle bevat die dokument ook akkoorde.

Vir Begeleiding: ‘n PDF-dokument wat meerstemmige begeleiding vir orrel en/of klavier bevat. In sommige gevalle bevat hierdie dokument ook die lirieke van die lied.

Opname: Opname van van die lied, beskikbaar as mp3-lêer.

Aanbieding: ‘n Powerpoint aanbieding van die lied se lirieke.

Lirieke

1. Goddelike liefdebande
bind in Jesus mense saam,
bind uit alle wÍreldlande
die verlostes in sy Naam:
één in gees, geloof en doop,
één in keuse, liefde, hoop.

2. Ja, 'n groot verloste skare
sien ons op sy roepstem kom;
groter groei dit met die jare:
alle volke huldig Hom!
Kinders by hul Vader tuis -
vreugde, oral, vul sy huis!

3. Groot is sy geduld en liefde -
Jesus Christus, God en mens.
In ons wek Hy naasteliefde -
stuur ons na ons medemens.
Mense eensaam, honger, naak,
dié kom Hy ons naastes maak.

4. Laat ons liefde en gebede
vir mekaar ons hegter bind.
As Hy kom, die vors van vrede,
mag Hy ons só werksaam vind.
Kom, ja kom, so roep die bruid
en die Gees verlangend uit.

Geskiedenis

Teks 
Die huidige Afrikaanse teks het sy oorsprong in verskeie tekste: ’n lied van Isaac Watts (#201), ’n gedig van Clara van Raesvelt-van Sytzema getiteld “Op, nu op, het hart naar boven” (die vierde strofe lui: “Goddelijke liefdeskoorden”), en ’n teks van Jan Scharp (#244)“Zingt, gij afgelagen landen!”. Die twee Nederlandse tekste is opgeneem in die Evangelische Gezangen (1806). GBA Gerdener (#157) het sy weergawe in Die Nuwe Halleluja (1931) grootliks gebaseer op die teks van Scharp. Attie van der Colf (#169) se teks in die 1978-bundel is deels gebaseer op die teks in die AGB (1944) en deels nuut. Die weergawe in die Liedboek (2001) is gewysig deur Van der Colf en ingekort van vyf na vier strofes. 

Clara Feyona van Raesfelt-van Sytzema (*5 April 1729, Leeuwarden; †1 September 1807, Heemse) word groot in Bellingweer, Groningen. Sy is in 1750 getroud met Baron van Raesfelt en hulle woon vir ’n ruk lank in Heino en vanaf 1753 in Heemse. Haar vernaamste bundel is die Gedichten (Amsterdam, 1794). Twee van haar liedere is in die Evangelische Gezangen (1806) opgeneem en sy beleef dit nog om haar liedere in druk te sien. 

Melodie 
KOMM, O KOMM DU GEIST DES LEBENS is gepubliseer in die Neuvermehrtes Gesangbuch (Meiningen, 1693). In die Evangelische Gezangen (1806) word dieselfde melodie gebruik, maar volgens die titel LIEBE DIE DU MICH ZUM BILDE. Vir meer inligting oor die melodie, sien Lied 251. 

Bronne 
CGLB: 567-569; Cillié: 370-371.