Lied 521

Sections

Lirieke

1. Erkentlik deur die dae,
my aardse lewe lank,
wil ek die Here lofsing;
wil ek die Here dank
vir wat Hy uit genade
so ruim aan my bewys;
wil ek Hom vir sy dade
solank ek lewe, prys.

2. Erkentlik deur die dae,
so lank as ek bestaan,
wil ek my blydskap uitsing;
in ootmoed voor Hom gaan,
omdat Hy my versadig,
omdat ek niks verlang
as wat ek uit sy hande
so onverdiend ontvang.

Geskiedenis

Teks 
Paul Gerhardt (#156) se oorspronklike teks “Du meine Seele, singe” is in 1653 geskryf as ’n vrye beryming van Psalm 146. Ina Rousseau (#367) het die twee strofes in die 1978-bundel gemaak en dit is onveranderd in die Liedboek (2001) opgeneem. 

Melodie 
DU MEINE SEELE, SINGE is gekomponeer deur Johann Ebeling (#343) in 1666 vir Gerhardt se teks. Ritmiese wysigings is aangebring in die Liedboek (2001). Vir meer inligting oor die melodie, sien Lied 469.