Lied 517

Ilse Pelem

Sections

Downloads

Vir Sang: ‘n PDF-dokument wat ’n melodielyn en lirieke bevat. In sommige gevalle bevat die dokument ook akkoorde.

Vir Begeleiding: ‘n PDF-dokument wat meerstemmige begeleiding vir orrel en/of klavier bevat. In sommige gevalle bevat hierdie dokument ook die lirieke van die lied.

Opname: Opname van van die lied, beskikbaar as mp3-lêer.

Aanbieding: ‘n Powerpoint aanbieding van die lied se lirieke.

Lirieke

1. Leer ons U vertrou, o Here,
leer ons léwe U ter ere,
leer ons reken op u krag,
leer ons sing selfs in die nag,
in die nag,
leer ons sing, selfs in die nag.

2. Leer ons hoop in moeilikhede
en U dank in ons gebede,
voor U leef met stil ontsag;
gee ons vreugde elke dag,
elke dag,
gee ons vreugde elke dag.

3. Leer ons om ons nie te kwel nie
of oor môre te ontstel nie.
Ons is, Heer, aan U verbind -
maak ons rustig soos 'n kind,
soos 'n kind,
maak ons rustig soos 'n kind

Geskiedenis

Teks 
“Leer ons, Vader! U verbeiden” is die oorspronklike Nederlandse teks van Hieronymus van Alphen (#152) wat gepubliseer is in die Evangelische Gezangen (1806). GBA Gerdener (#157) het dit in Afrikaans vertaal vir Die Nuwe Halleluja (1931) en hersien vir die AGB 1944. Gerjo van der Merwe (#151) het die teks versorg vir die 1978-bundel en dit is gewysig deur Louwrens Strydom (#174) in die Liedboek (2001). 

Melodie 
Die melodie van Psalm 77, “Mon Dieu, preste moy l’aureille” van Guillaume Franc (Straatsburg, 1545/Genéve, 1551) wat tot met die 1978-bundel die gekose melodie vir hierdie teks was, het nie inslag gevind nie. Die gevolg was dat ’n liederwysie mettertyd vir die lied gebruik is, met wysigings aan die lengtes van die strofes. Die sogenaamde BADENHORST-gesang is in Strydenburg opgeteken in 1950. 

Bron 
Cillié: 120-121.